Dyrektywa ws. wzmocnienia niektórych aspektów domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym ma się przyczynić do zwiększenia wzajemnego zaufania do systemów sądowniczych poszczególnych krajów Unii i do sprawniejszego funkcjonowania europejskiej przestrzeni sprawiedliwości.

Komisja Europejska zaproponowała przepisy w tej sprawie w listopadzie 2013 r. Po trwających dwa lata pracach udało się osiągnąć porozumienie między Parlamentem Europejskim a przedstawicielami państw członkowskich.

"To porozumienie jest ważnym krokiem na drodze ku europejskiej przestrzeni sprawiedliwości" - oświadczył cytowany w środowym komunikacie minister sprawiedliwości sprawującego prezydencję Luksemburga Felix Braz. Jak zaznaczył, dyrektywa wzmocni prawa osób podejrzanych i oskarżonych w UE przez ustanowienie wspólnych minimalnych standardów dotyczących przeprowadzania procesu sądowego.

Przepisy, które będą musiały zostać jeszcze zatwierdzone przez PE, przewidują, że podejrzani i oskarżeni muszą mieć zapewnione prawo do odmowy zeznań; prawo to nie może być wykorzystane do ich skazania. Wszystkie wątpliwości mają być rozstrzygane na ich korzyść, a ciężar dowodu ma spoczywać na prokuraturze.

Po zatwierdzeniu kompromisu w tej sprawie dyrektywa będzie teraz głosowana w Parlamencie Europejskim. Kiedy zostanie przyjęta, państwa członkowskie będą miały dwa lata na implementację wytycznych do prawa krajowego. Każdego roku w całej Unii prowadzonych jest ponad 9 milionów postępowań karnych.(PAP)

 
Służąc rządom dobrego prawa. Andrzej Rzepliński w rozmowie z Krzysztofem Sobczakiem>>>