Obrady zaplanowano w dniach 5-7 grudnia. We wstępnym porządku posiedzenia, dostępnym na stronach internetowych Sejmu, znalazła się m.in.: informacja Prezesa Rady Ministrów na temat stanu negocjacji pakietu legislacyjnego dotyczącego Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. w związku z nowym budżetem UE na lata 2014-2020.

Kształt unijnego budżetu nadal nie jest znany. W ostatni piątek szczyt szefów państw i rządów państw UE w tej sprawie zakończył się brakiem porozumienia. Dodatkowe spotkanie unijnych przywódców ma się odbyć na początku przyszłego roku.

Sejm ma się też zająć trzema poselskimi projektami nowelizacji Kodeksu karnego (dwoma Solidarnej Polski i jednym Ruchu Palikota).

Projekt RP łagodzi art. 135 Kk, który przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3 za znieważenie prezydenta. Ruch Palikota proponuje zmniejszenie sankcji do 1 roku pozbawienia wolności, kary ograniczenia wolności lub kary grzywny. W razie skazania, sąd miałby również możliwość orzeczenia nawiązki na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego. Projekt RP zakłada ponadto ściganie ze znieważenie prezydenta wyłącznie z oskarżenia prywatnego, a nie jak obecnie - z oskarżenia publicznego.

Projekty Solidarnej Polski dotyczą zmiany kwalifikacji prawnej zgwałcenia oraz możliwości stosowania warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej przez sąd kary. Według pierwszego z projektów SP przestępstwo zgwałcenia stanowiłoby zbrodnię, a więc czyn zagrożony karą przynajmniej 3 lat pozbawienia wolności (obecnie od 2 do 12 lat). Projekt podnosi również sankcje za tzw. inne czynności seksualne.

Drugi z projektów Solidarnej Polski przewiduje, że z warunkowego zawieszenia wykonania kary nie mogliby korzystać sprawcy działający w warunkach recydywy specjalnej wielokrotnej. Jak wynika z uzasadnienia propozycji SP, rozwiązanie to będzie "przeciwdziałać zdarzającym się nierzadko w praktyce sądów wypadkom nieuzasadnionego traktowania uprzedniej, nawet wielokrotnej karalności sprawcy, w stosunku do którego nie orzeczono jednak dotychczas tzw. bezwzględnej kary pozbawienia wolności jako okoliczności nieprzekreślającej możliwości przyjęcia pozytywnej prognozy kryminologicznej, a tym samym kolejnego zastosowania instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary".

Posłowie mają się też zająć projektem PiS dot. zmian w Regulaminie Sejmu. Prawo i Sprawiedliwość proponuje m.in. likwidację tzw. zamrażarki sejmowej i zakazu odrzucania w pierwszym czytaniu projektów obywatelskich. Postuluje również, by pierwsze czytania wszystkich projektów obywatelskich odbywały się zawsze na posiedzeniu plenarnym Sejmu (obecnie mogą się odbywać na posiedzeniu komisji).

PiS chce również dać opozycji większy wpływ na kształt porządku obrad izby. Proponuje, by każdy klub parlamentarny miał prawo wprowadzenia do porządku dziennego posiedzenia izby jednego punktu.

Sejm miał debatować nad tymi propozycjami Prawa i Sprawiedliwości na posiedzeniu w zeszłym tygodniu, jednak punkt ten został przeniesiony na posiedzenie 5-7 grudnia.

W porządku przyszłotygodniowych obrad są też propozycje (jedna poselska i dwie komisji kultury i środków przekazu) ustanowienia roku 2013 roku rokiem: poety Juliana Tuwima, kompozytora Witolda Lutosławskiego oraz chemika i wynalazcy Jana Czochralskiego.