"Napiszę dziś do premiera Węgier z prośbą o ostateczną wersję ustaw przyjętych w kontekście kryzysu migracyjnego" - zapowiedział w komunikacie Thorbjoern Jagland. Wyjaśnił, że celem jest sprawdzenie, czy przepisy są zgodne z Europejską Konwencją Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, przyjętą w ramach Rady Europy, której Węgry są stroną.

Czytaj: Na Węgrzech już obowiązują nowe przepisy o ochronie granicy>>>

W szczególności Jagland wyraził zaniepokojenie zmianą przepisów umożliwiającą ogłoszenie na Węgrzech stanu kryzysowego w związku z masową migracją. Sekretarz generalny zapowiedział, że będzie domagał się, aby nawet podczas stanu kryzysowego postanowienia Konwencji były przestrzegane.

Węgry praktycznie zamknęły we wtorek swą granicę z Serbią. O północy z poniedziałku na wtorek weszły w życie nowe przepisy, które przewidują m.in. do trzech lat więzienia dla osób nielegalnie przekraczających granicę oraz do pięciu, jeśli osoba ta jest uzbrojona lub niszczy ogrodzenie. Zwiększono również kary dla przemytników ludzi. (PAP)

  Marek Antoni Nowicki
Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka>>>