Przeznaczony na pomoc zadłużonym krajom strefy euro, stały Europejski Mechanizm Stabilizacyjny zacznie funkcjonować od 1 lipca. Ma pełnić dwie funkcje - zapobiegać rozszerzaniu się kryzysu zadłużeniowego oraz obniżać presję rynków na pogrążone w długach kraje. EMS zastąpi tymczasowy Europejski Fundusz Stabilizacji Finansowej (EFSF).
W marcu 2011 przywódcy UE przyjęli na szczycie w Brukseli pakiet środków gospodarczych w celu wzmocnienia wspólnej waluty euro i jej stabilności.
Podjęli m.in. decyzję w sprawie zmian art. 136 traktatu o funkcjonowaniu UE w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro.
Do traktatu dodany został ustępu mówiący, że "Państwa członkowskie, których walutą jest euro, mogą ustanowić mechanizm stabilności, uruchamiany, jeśli będzie to niezbędne do ochrony stabilności strefy euro jako całości. Udzielenie wszelkiej niezbędnej pomocy finansowej w ramach tego mechanizmu będzie podlegało rygorystycznym warunkom".
Przywódcy unijni potwierdzili w marcu 2011, że Europejski Mechanizm Stabilizacyjny będzie opiewał na 700 mld euro, z czego na pożyczki dla krajów w tarapatach przeznaczone będzie 500 mld euro, a reszta trzymana jako zabezpieczenie najwyższej oceny kredytowej AAA.
Według informacji na stronie internetowej prezydenckiej kancelarii, Bronisław Komorowski we wtorek podpisał ustawę dotyczącą ratyfikacji zmian w Traktacie z Lizbony. (PAP)