SA: wydruk komputerowy może być dowodem w sprawie

Choć ze swej istoty wydruk komputerowy może być łatwo modyfikowany, to ta okoliczność nie pozbawia go przymiotu dowodu w procesie cywilnym. Tego rodzaju wydruk świadczy o istnieniu zapisu...

30.05.2017

SN: zachowek otrzymała osoba nieuprawniona

Zachowek został źle rozliczony między spadkobierców - stwierdził Sąd Najwyższy i uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który niewłaściwie obliczył wartość darowizn dokonanych przez ojca przed...

23.05.2017

SN: uniewinnienie policjanta, który zranił kibica

Sąd Najwyższy potwierdził, że uniewinnienie policjanta, który użył pistoletu hukowego dla uspokojenia kibiców piłki nożnej i zranił jednego z nich - było słuszne, nie doszło do nadużycia uprawnień....

20.05.2017

SN: nieudana próba unieważnienia uznania ojcostwa

Podważeniu ojcostwa służy powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania, które można wytoczyć w ciągu pół roku od dnia, w którym mężczyzna dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi. Wszelkie...

17.05.2017