SN: zarzut kolesiostwa w MSZ trzeba zbadać raz jeszcze

Jeśli w artykule prasowym pada zarzut nepotyzmu i wyłudzenia pieniędzy publicznych, to sąd w wyroku musi wyraźnie powiedzieć, czy doszło do naruszenia dóbr osobistych osób wymienionych w publikacji -...

05.04.2017

NSA: państwo nie ingeruje w wolność wyznania

Związek wyznaniowy nie może występować o unieważnienie rejestracji innego związku - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. I dodał, że prawnie dopuszczalne jest utworzenie związku wyznaniowego osób...

04.04.2017