Sąd Najwyższy usunął dwoje sędziów z zawodu

Sąd Najwyższy usunął dwoje sędziów z zawoduSąd Najwyższy złozył z urzędu dwoje sędziów : Annę S. z Sądu Rejonowego z Białej Podlaskiej i Macieja Ł. z Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze. Dwie sprawy...

10.10.2012

Strasburg: homoseksualność to nie powód do izolacji

Umieszczenie w izolatce więźnia, który poskarżył się na nękanie przez innych osadzonych z powodu jego orientacji seksualnej, stanowiło akt dyskryminacji oraz nieludzkiego i poniżającego traktowania...

10.10.2012

Asystent Marka Dochnala wygrał w Strasburgu

Polska naruszyła europejską konwencję praw człowieka, stosując wobec Krzysztofa Popendy, asystenta lobbysty Marka Dochnala, prawie pięcioletni areszt oraz odmawiając mu prawa do widzenia z rodziną -...

09.10.2012

Małżonek ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

Pozostawanie w związku małżeńskim nie jest okolicznością uniemożliwiającą przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na osobę w nim pozostającą, która wymaga opieki, w sytuacji gdy współmałżonek nie jest...

07.10.2012