Państwo działa bezprawnie, ale odszkodowania nie ma

Sam fakt, że państwo nie implementowało dyrektywy unijnej i nie wydało aktu prawnego automatycznie nie przesądza o wypłaceniu odszkodowania spółkom pokrzywdzonym przez to zaniechanie stwierdził Sad...

08.12.2012

NSA: karanemu taksówkarzowi można cofnąć licencję

Brak wymogu dobrej reputacji jest dostatecznym powodem do tego, aby uznać, że posiadacz licencji nie spełnia wymogów uprawniających do wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego uznał...

02.12.2012

WSA: immunitet nie zwalnia z opłaty za parkowanie

Żaden z aktów prawnych regulujących zasady parkowania w płatnej strefie miasta nie przewiduje zwolnienia senatorów czy posłów a także członków Trybunału Stanu z opłaty za parkowanie w strefie...

29.11.2012