Strasburg: prawo wyborcze musi być stabilne

Zbyt późna zmiana prawa wyborczego uniemożliwiła partii politycznej zgłoszenie swych kandydatów w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Fakt ten stanowił naruszenie prawa do wolnych wyborów uznał...

09.11.2012

Złamane drzewo można wyciąć tylko po zezwoleniu

Złamanie się drzewa, czy spowodowane tym faktem zagrożenie bezpieczeństwa, może jedynie stanowić uzasadnienie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie takiego drzewa, lecz nie może usprawiedliwiać...

03.11.2012

NSA: biegły ma zbadać ceny w całej miejscowości

Odniesienie się do przeciętnych cen w wybranych tylko dzielnicach, a nie do przeciętnych cen w danej miejscowości może mieć istotny wpływ na określenie wartości rynkowej przedmiotu czynności...

02.11.2012

SN: samowolka z pozwoleniem na budowę

Samowolką budowlaną jest podjecie inwestycji, która miała pozwolenie na budowę, ale zgoda ta nie była ostateczna stwierdził Sąd Najwyższy.

01.11.2012