Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił z pytaniem czy uchwała rady gminy w przedmiocie opłat za korzystanie z przedszkoli publicznych przewidująca ulgi w opłatach za pobyt w przedszkolu publicznym dla drugiego oraz kolejnych dzieci z jednej rodziny stanowi naruszenie art. 6 ust.1 pkt 2 w związku z art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

Więcej>>>