NSA: minister nie musi ujawniać poleceń służbowych

Minister finansów nie musi udostępnić Solidarności polecenia służbowego skierowanego do jednego z wiceministrów - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. O tym, czy dokument jest informacją publiczną,...

08.03.2013

SN: milion zł za zakażenie w wojsku

Przy zaprzeczeniu ojcostwa sąd musi brać pod uwagę hierarchię wartości dobro dziecka i interes ojca, a także zasady współżycia społecznego stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 7 marca br.

08.03.2013

SOKiK: dom maklerski stosował niedozwoloną klauzulę

Sprzedaż zgromadzonych przez konsumenta aktywów nastąpi w niektórych sytuacjach według własnego uznania przedsiębiorcy to postanowienie stosowane przez Dom Maklerski BDM w Bielsku-Białej Sąd Ochrony...

06.03.2013

SN: opłata za użytkowanie wieczyste po aktualizacji

Użytkownik wieczysty w trzecim roku od aktualizacji wnosi opłatę roczną w wysokości stanowiącej sumę opłaty ustalonej w drugim roku i połowy nadwyżki ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty taka jest...

06.03.2013

SN: wspólnik zwraca koszt procesu

Sąd Najwyższy 28 lutego br. stwierdził w uchwale, że wspólnik spółki jawnej, który spełnił świadczenie na rzecz wierzyciela tej spółki, może żądać od innego jej wspólnika zwrotu odpowiedniej części...

05.03.2013

NSA: maile z urzędu nie są informacją publiczną

Korespondencja, w tym także mailowa osoby wykonującej zadania publiczne, z jej współpracownikami nie jest informacja publiczną, nawet jeżeli w jakieś części dotyczy wykonywanych przez tę osobę zadań...

05.03.2013

SN: odpowiedzialność tylko za zawinione zalanie

Gdy doszło do zalania wodą między piętrami, winę ponosić może nie tylko właściciel lub użytkownik lokalu z wyższego piętra, ale też administracja, zarządca nieruchomości, właściciel budynku, a nawet...

02.03.2013
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski