Polska na razie nie wydali homoseksualisty z Ugandy

WSA w Warszawie uwzględnił skargę obywatela Ugandy, homoseksualisty, na decyzję o odmowie nadania mu statusu uchodźcy i udzielenia innych form ochrony. Nie zostanie on na razie wydalony do kraju, w...

23.11.2012

ETS: uzasadnienie wiąże także sądy w Unii

Wszystkie sądy państw Unii związane są każdym orzeczeniem sądu krajowego. Tak orzekł luksemburski Trybunał Sprawiedliwości w odpowiedzi na pytanie sądu okręgowego z Bremy.

22.11.2012

WSA: pytanie do TK, sprawa zawieszona

Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli przed Trybunałem Konstytucyjnym toczy się postępowanie w przedmiocie konstytucyjności przepisów, których wykładnia stanowi istotę sporu pomiędzy...

19.11.2012

Strasburg: zbrodni wojennych amnestia nie obejmuje

Wznowienie postępowania i skazanie za zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości i ludobójstwo, których sprawca wcześniej został objęty amnestią, nie narusza praw podstawowych uznał Europejski...

14.11.2012

TK: przepisy emerytalne niekonstytucyjne

Niezgodne z konstytucją są przepisy, które w 2011 r. zmusiły do rozwiązania umowy o pracę tych pracowników, którzy już wcześniej nabyli prawo do emerytury - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny.

14.11.2012