Sędzia Sądu Okręgowego w Tarnowie Zbigniew J. pełnił urząd 33 lata, a ostatnie sześć lat skończyły się wyrokiem karnym za jazdę po pijanemu i kilkoma orzeczeniami sądów dyscyplinarnych. Trzy lata  temu przeszedł w stan spoczynku i pobierał 80 proc. wynagrodzenia sędziowskiego.

Więcej>>>