NSA: poszkodowani budową autostrady A-4 - przegrali

Stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej lokalizacji autostrady w części, która dotyczy tylko jednej działki jest dopuszczalne, jeśli decyzja dotknięta jest wadą rażącego naruszenia prawa - orzekł...

30.11.2013

SN: odstąpienie od umowy musi mieć istotne przyczyny

Sądy orzekając na podstawie Konwencji Wiedeńskiej o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów muszą badać, czy odstąpienie od kontraktu miało istotne przyczyny i czy spowodowało uszczerbek w majątku...

29.11.2013

SN: lokalizator GPS nie dla prywatnych detektywów

Prywatni detektywi nie mogą stosować lokalizatorów GPS ani innych, zastrzeżonych dla policji i tajnych służb, technicznych środków niejawnego zdobywania informacji - ocenił Sąd Najwyższy.

28.11.2013

Strasburg: nie można karać za pokojową blokadę drogi

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 26 listopada uznał, że sankcja prawnokarna wymierzona rolnikom, którzy w proteście zablokowali drogę krajową, naruszyła prawo do pokojowego zgromadzania...

28.11.2013

Strasburg: dobro dziecka ponad wszystko

Europejski Trybunał Praw Człowieka wyrokiem Wielkiej Izby z 26 listopada uznał naruszenie praw matki w związku z wydaniem nakazu powrotu dziecka do państwa trzeciego. Sąd krajowy nie uwzględnił...

26.11.2013
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski