Wymiana okien i demontaż krat w sześciu strzeżonych ośrodkach Straży Granicznej: w Białymstoku, Kętrzynie, Białej Podlaskiej, Przemyślu, Lesznowoli, Krośnie Odrzańskim - ma się zakończyć do końca 2017 roku. MSW szacuje koszt tej operacji na niespełna 4,5 mln zł.

"Najistotniejszą zmianą dokonaną w projekcie jest określenie nowych warunków dla okien w pokojach mieszkalnych w ośrodkach dla cudzoziemców. Dotychczas okna musiały być zabezpieczone na zewnątrz kratą z prętów lub płaskowników" - podkreślono w uzasadnieniu projektu w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców.

Czytaj: MSW: jest lepiej w ośrodkach dla cudzoziemców>>>

Jak wyjaśniono, na rynku dostępne są produkty w zakresie stolarki okiennej zapewniające bezpieczeństwo oraz pozwalające na udaremnienie ucieczki cudzoziemca - bez konieczności stosowania krat.

Resort chce także zwiększyć dzienne normy (obecnie ok. 10 zł) wyżywienia dla cudzoziemców umieszczonych w zamkniętych ośrodkach lub przebywających w aresztach, jeżeli doprowadzenie trwa dłużej niż 6 godzin. Obecnie w takim przypadku norma jest zwiększana o 20 proc.; po zmianach ma to być dodatkowo 50 proc.

Z informacji Straży Granicznej wynika, że każdego roku do strzeżonych ośrodków trafia ponad 1 tysiąc cudzoziemców.

Na zbyt restrykcyjne warunki panujące w zamkniętych ośrodkach dla cudzoziemców od kilku lat zwracają uwagę organizacje pozarządowe. W 2012 r. sytuację w ośrodkach monitorowała Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Organizacje te oceniły, że reżim panujący w zamkniętych ośrodkach dla cudzoziemców należy uznać za opresyjny; choć nie ma tam poważnych naruszeń prawa, to obecna praktyka może prowadzić do naruszania godności cudzoziemców.

Monitoring organizacji był związany z protestem, który w październiku 2012 r. podjęło ponad 70 cudzoziemców z czterech takich placówek. Protestujący domagali się m.in. prawa do kontaktu ze światem zewnętrznym.

Zgodnie z przepisami w strzeżonym ośrodku mogą przebywać cudzoziemcy na mocy postanowienia sądu, którzy zostali zatrzymani przez uprawnione organy za usiłowanie lub przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom, uchylanie się od wykonania decyzji o wydaleniu, przebywanie na terytorium Polski bez wymaganych dokumentów. W strzeżonym ośrodku mogą być też umieszczeni cudzoziemcy, wobec których toczy się procedura o nadanie statusu uchodźcy, a naruszają oni przepisy ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Polski. (PAP)