Część propozycji projektu założeń nowelizacji ustawy o ŻW i wojskowych organach porządkowych jest wzorowana na możliwościach, jakimi dysponuje policja w Polsce i policje wojskowe państw NATO i UE. Zaproponowano np., by żandarmeria otrzymała nowe uprawnienia dotyczące kontroli operacyjnej, dostępu do tajemnicy bankowej, przeciwdziałanie terroryzmowi oraz uprawnienia celne w stosunku do uczestników kontyngentów zagranicznych. W konsultacjach międzyresortowych, które trwały od lipca, krytycznie do tych pomysłów odniosły się m.in. ABW, MSW i resort finansów.

W środę szef MON Tomasz Siemoniak napisał na Twitterze, że projekt "po konsultacjach nie będzie przez MON kierowany do dalszych prac". "Projekt wymaga poważnych zmian po konsultacjach resortowych, także w kontekście zmian Kodeksu karnego" - powiedział PAP Siemoniak. Ocenił, że konieczne jest też doprecyzowanie projektowanych przepisów "z punktu widzenia dobrej współpracy ŻW z policją".

"Nie chciałbym też, żeby projekt budził wątpliwości w środowisku cywilnym. Stąd wycofujemy go z planu pracy Rady Ministrów" - powiedział Siemoniak. Dopytywany, czy oznacza to definitywny koniec prac nad projektem, czy raczej skierowanie go do poprawy, minister oświadczył, że to zakończenie ścieżki legislacyjnej. Dodał jednak: "Za pół roku zastanowimy się, jak odnieść się do nowelizacji Kodeksu karnego".

W projekcie przewidziano, że lista przestępstw, do ścigania których ŻW będzie mogła sięgnąć po kontrolę operacyjną (np. podsłuch), zostanie rozszerzona o ok. 30 pozycji, w tym m.in. przestępstwa wojenne, zamach terrorystyczny, łapownictwo, nadużycie władzy, płatną protekcję, rozbój, oszustwa i pranie brudnych pieniędzy.

Zaproponowano też, by ŻW mogła stosować kontrolę operacyjną w stosunku do pomocników, podżegaczy, paserów i innych osób działających wspólnie i w porozumieniu z żołnierzami lub pracownikami wojska popełniającymi przestępstwa. Ten pomysł - jak przypomniała środowa "Rzeczpospolita" - skrytykowało MSW. Resort ten ocenił, że spowoduje to daleko idące rozszerzenie grupy osób, które ścigać mogą żandarmi. Obecnie zgodnie z ustawą ŻW są to żołnierze w służbie czynnej i cywilni pracownicy wojska, ale tylko w związku z przestępstwami popełnionymi podczas pracy lub w związku z zatrudnieniem.

Z kolei ABW było przeciwne propozycji rozszerzenia listy zadań ŻW o rozpoznawanie i przeciwdziałanie przestępstwom terrorystycznym. Agencja przypomniała, że to ona jest służbą wiodąca, jeśli chodzi o przeciwdziałanie terroryzmowi i podkreśliła, że choć planowana jest reforma służb specjalnych, to w tym zakresie uprawnienia i zdania ABW mają pozostać bez zmian.

MON zaproponował też przyznanie żandarmerii uprawnień celnych w stosunku do uczestników misji zagranicznych polskiego wojska. Ten pomysł zakwestionowało Ministerstwo Finansów. Przeprowadzenie pełnej kontroli celnej - argumentował resort - wymaga bardzo szerokich kompetencji, obejmujących zagadnienia z zakresu licznych i nierzadko skomplikowanych gałęzi prawa.

Kontrowersje w mediach budził też pomysł, by ŻW uzyskała prawo do korzystania z informacji stanowiących tajemnicę bankową i dotyczących umów ubezpieczeniowych, co ma znaczenie w sprawach korupcyjnych i gospodarczych. Żandarmeria przypominała jednak, że nie dotyczyłoby wszystkich obywateli, lecz jedynie żołnierzy i pracowników wojska.

W projekcie zaproponowano też m.in., by żandarmeria uzyskała prawo do realizowania kontroli operacyjnej we własnym zakresie. Obecnie ustawa jednoznacznie mówi, że takie działania na rzecz żandarmów realizuje tylko SKW. ŻW chciałaby mieć możliwość korzystania z usług także innych służb, bowiem wojskowy kontrwywiad nie w każdej sytuacji jest w stanie udzielić wsparcia. Jednocześnie Komenda Główna ŻW zapewnia, że nie ma planów tworzenia własnej komórki odpowiedzialnej za kontrolę operacyjną.

Propozycje zawarte w projekcie dotyczą też m.in. bezpośredniej ochrony najważniejszych obiektów MON, uprawnień żołnierzy ŻW, chroniących szefa MON, najwyższych dowódców wojskowych i wojskowe delegacje zagraniczne, oraz nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi (SUFO).