"Jesteśmy blisko porozumienia, ale wciąż są kwestie do dopracowania, takie jak podział zadań między Europejskim Bankiem Centralnym i krajowymi władzami, oddzielenie funkcji monetarnych EBC od nadzoru, włącznie z zarządzaniem radą nadzoru, a także pewne aspekty wdrażania kompetencji EBC i zasady głosowania w Europejskim Urzędzie Nadzoru Bankowego (EBA)" - powiedział cypryjski minister finansów Wasos Sziarlis.

Kolejne spotkanie ministrów finansów ws. nadzoru finansowego ma się odbyć jeszcze w tym miesiącu, prawdopodobnie przed szczytem UE 13-14 grudnia.