Adwokatka zaskarżyła decyzję i walczyła przed sądem o przywrócenie do pracy, jednak bezskutecznie - sąd przychylił się we wtorek do opinii komisji kwalifikacyjnej przy ministrze sprawiedliwości.

We wrześniu – w ramach nieplanowanego wcześniej weryfikowania kwalifikacji adwokatów – komisja pozbawiła Bachcinę prawa do wykonywania zawodu. Zarzucono jej m.in. „niewystarczające kwalifikacje”, wskazując np. na drobne błędy biurokratyczne podczas zawierania umów z klientami.

Bachcina to znana adwokatka z 25-letnim stażem. Wcześniej przez 13 lat pracowała jako prokurator. Wielokrotnie, również w tym roku, broniła opozycjonistów. Po pozbawieniu Bachcinej prawa do wykonywania zawodu Mińska Rada Adwokacka usunęła ją ze swego grona.

Adwokatka powiedziała mediom, że decyzja sądu to „groźny precedens dla środowiska adwokatów”. „Po raz pierwszy na Białorusi profesjonalista został pozbawiony prawa do wykonywania zawodu z powodu braku kwalifikacji” – stwierdziła Bachcina. Dodała również, że nie zamierza dalej się odwoływać.

Według białoruskich obrońców praw człowieka przeprowadzane przez resort sprawiedliwości weryfikacje, w tym również nieplanowane wcześniej, mają na celu wywarcie presji na adwokatów zaangażowanych w obronę praw człowieka. Część prawników otrzymało w efekcie kontroli warunkowe prawo do wykonywania zawodu.

Z Mińska Justyna Prus (PAP)