Za nowelizacją głosowało 433 posłów, przeciw było czterech, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Według obecnych uregulowań przepisów karnych przedawnienie tego typu przestępstw, gdy pokrzywdzonym jest małoletni, nie może nastąpić przed upływem 5 lat od ukończenia przez pokrzywdzonego 18 lat. W nowelizacji zapisano, że przedawnienie karalności wszystkich czynów określonych w XXV rozdziale Kodeksu karnego dotyczących przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności jeśli pokrzywdzonym jest małoletni "nie może nastąpić przed ukończeniem przez tego pokrzywdzonego 30. roku życia".

Ponadto nowelizacja rozszerzyła ochronę małoletnich w przypadku niektórych przestępstw. Obecnie karane jest bowiem utrwalanie, przechowywanie lub posiadanie pornografii z udziałem osoby w wieku poniżej 15 lat. Zgodnie z projektem, karane też będą takie czyny w odniesieniu do wszystkich małoletnich - do osiągnięcia pełnoletniości.

Przewidziano też karanie uczestników tzw. przedstawień pornograficznych z udziałem małoletnich, które dotąd nie były wprost penalizowane w Kodeksie karnym. Zapisano też m.in., że za nakłanianie innej osoby do prostytucji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej będzie groziło do pięciu lat więzienia. Aktualnie czyn ten jest zagrożony karą do trzech lat więzienia.

Z kolei produkcja, utrwalanie, sprowadzanie i przechowywanie w celu rozpowszechniania m.in. treści pornograficznych z udziałem małoletniego będzie zagrożone karą do 12 lat więzienia. Obecnie grozi za to do ośmiu lat więzienia.

Nowelizacja, której rządowy projekt trafił do Sejmu w grudniu zeszłego roku, ma doprowadzić m.in. do zgodności polskich regulacji do postanowień Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych. (PAP)