NIK prześwietli rząd i służby specjalne

Kolegium Najwyższej Izby Kontroli zakończyło pracę nad planem kontroli na 2012 rok. NIK sprawdzi, jak rząd realizuje program energetyki jądrowej i przeprowadzi pierwszy od wielu lat dokładny...

29.12.2011

Skarżą BRE Bank za stare umowy we franku

Prawie 900 klientów oddziałów detalicznych BRE Banku SA, MBanku i MultiBanku, którzy zawarli z tym bankiem umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwajcarskiego złożyło pozew przeciwko...

29.12.2011

Podatek od nieruchomości od niepublicznej drogi

Drogi nie będące drogami publicznymi podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Spór dotyczył zobowiązania podatkowego z zakresu podatku od nieruchomości w zakresie opodatkowania...

29.12.2011

Zmiana polityki rachunkowości a informacja dodatkowa

Konieczność ujawniania zmian polityki rachunkowości w informacji dodatkowej zależy od tego, czy skutki finansowe tych zmian są istotne, czy też nieistotne z punktu widzenia ich wpływu na pozycje...

29.12.2011

Zasady wykorzystywania gromadzonych danych

Urzędy i instytucje państwowe będą musiały udostępniać lub przekazywać gromadzone przez siebie dane w celu ich powtórnego wykorzystania przez odbiorców....

29.12.2011

Zadaniowy system pracy także dla kierowców

Z początkiem 2012 roku wejdzie w życie szereg zmian dotyczących zatrudniania kierowców. Jedną z najważniejszych będzie możliwość wprowadzania dla kierowców zadaniowego systemu pracy....

29.12.2011

Europejscy sędziowie pracują więcej niż nasi

Prawnicy

Polski sędzia ma do rozpoznania 173 sprawy rocznie. Jego włoski kolega czterokrotnie więcej, a hiszpański czy francuski trzykrotnie. Z raportu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości wynika, że pod...

28.12.2011