Jednym z priorytetów legislacyjnych nowego Sejmu powinno być pilne uchwalenie przyjętej w październiku br. przez rząd nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym, dzięki której doradcy będą mogli po 5 grudnia br. prowadzić m.in. ewidencje podatkowe. To zmiana prawa jest konieczna i bardzo oczekiwana przez środowisko doradców podatkowych. Doradcy obawiają się bowiem, że po niedawnym wyroku Trybunału Konstytucyjnego utracą swoje uprawnienia do prowadzenia ewidencji i ksiąg podatkowych oraz wykonywania zawodu zarówno samodzielnie, jak i w spółkach osobowych.

Na mocy przyjętej przez rząd na początku października br. nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym doradcy podatkowi będą mogli prowadzić księgi oraz inne ewidencje podatkowe w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów. Doradcy będą także posiadali uprawnienia do wykonywania zawodu jako osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek lub jako uczestnicy spółek osobowych.

Obecnie doradcy posiadają oba uprawnienia. Wprowadzone zostały one nowelizacją ustawy o doradztwie podatkowym w 2004 roku. Jednak Trybunał Konstytucyjny zakwestionował niedawno tryb wprowadzenia dwóch przepisów do ustawy podczas nowelizacji (sygn. akt K 42/05) i dał ustawodawcy sześć miesięcy na wprowadzenie tych przepisów zgodnie z właściwą procedurą legislacyjną. Termin ten mija jednak 5 grudnia br.

Tymczasem Krajowa Rada Doradców Podatkowych w wydanym komunikacie uspokaja środowisko doradców podatkowych, że brak nowelizacji ustawy do 5 grudnia nie ograniczy uprawnień doradców podatkowych. Doradcy podatkowi nadal będą mogli prowadzić zawodowo księgi podatkowe oraz inne ewidencje w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów. Będą mogli wykonywać zawód zarówno indywidualnie, jak i w spółkach osobowych - uważa Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych w komunikacie skierowanym do doradców. Komunikat Krajowej Rady Doradców Podatkowych To reakcja na pojawiające się w środowisku doradców podatkowych głosy, że nieuchwalenie zmian w ustawie, które wynikały ze wskazanego wyżej wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 42/05), spowoduje utratę możliwości wykonywania zawodu przez doradców samodzielnie oraz w spółkach osobowych, a także brak uprawnień do sporządzania ewidencji podatkowych.
Zdaniem Krajowej Rada Doradców Podatkowych (KRDP) zastosowanie znajdzie w tym przypadku utrwalona w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego zasada ochrony praw słusznie nabytych. Pogląd ten potwierdzają także konstytucjonaliści.

Projekt nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym przyjęty przez rząd przewiduje, że nowelizacja wchodzi w życie w dniu uchwalenia, ale z mocą obowiązującą od 5 grudnia. Dzięki temu przepisy uchwalone po terminie wyznaczonym przez Trybunał Konstytucyjny będą obowiązywały wstecz.

Zamieszanie w sprawie nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym pogłębia też to, że „stary” Sejm już od początku września tygodni nie podejmuje żadnych merytorycznych decyzji i nie uchwala żadnych ustaw.  Na uchwalenie przez nowo wybrany Sejm omawianej nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym doradcy podatkowi muszą więc poczekać. Problem w tym, że nie wiadomo, jak długo…