Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył 19 mln zł kary na TP EmiTel, właściciela stacji emitujących sygnał radiowy i telewizyjny, spółkę zależną Telekomunikacji Polskiej, za to, iż od wielu lat dyskryminuje nadawców publicznych. Kara ma rygor natychmiastowej wykonalności. Sprawę wygrała kancelaria GESSEL.

Postępowanie zostało wszczęte pod koniec 2005 roku na wniosek Związku Pracodawców Mediów Publicznych. Jego członkowie - Polskie Radio, regionalne rozgłośnie radia publicznego oraz Telewizja Polska - zarzucili spółce pobieranie zróżnicowanych opłat za świadczone usługi. ZPMP reprezentowała mec. Bernadeta Kasztelan-Świetlik, szef działu prawa konkurencji w kancelarii GESSEL.

Nadawcy, chcąc dotrzeć ze swoją ofertą programową do odbiorców mogą rozpowszechniać swoje programy za pośrednictwem sieci nadawczych. Obecnie sygnał radiowy i telewizyjny można transmitować m.in. za pomocą naziemnej (analogowej) sieci nadawczej, cyfrowej czy kablowej. Najskuteczniejszym sposobem dotarcia do abonentów jest korzystanie z sieci naziemnej - ponad połowa gospodarstw domowych odbiera sygnał tylko tą drogą. Monopolistą i głównym dostawcą tego typu usług jest TP EmiTel. Należy do niego 459 z 527 stacji nadających sygnał telewizyjny oraz ponad połowa z 811 stacji emitujących sygnał radiowy.  W toku postępowania Prezes UOKiK sprawdził umowy zawierane przez spółkę z kontrahentami. Z analizy wynika, że TP EmiTel różnicował stawki opłat dla poszczególnych odbiorców, dyskryminując nadawców publicznych na rzecz komercyjnych - różnice sięgały nawet 35 proc.

(Źródło: KW/UOKiK)