W Sejmie powstanie komisja deregulacyjna

Marszałek Ewa Kopacz powiedziała, że we wtorek przedstawi na posiedzeniu Prezydium Sejmu propozycję powołania komisji nadzwyczajnej ds. deregulacji. Ponadto na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu...

20.12.2011

Związek lekarzy nadal zwalcza ustawę refundacyjną

Zarząd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy wbrew postanowieniu Naczelnej Rady Lekarskiej rekomenduje, by nie określać na receptach uprawnień pacjentów do refundacji. Zrzeszające kilkanaście...

20.12.2011

Wynajem na cele mieszkaniowe zwolniony z VAT

Wynajem spółce lokalu mieszkalnego na cele mieszkaniowe, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT....

20.12.2011

MS: Królikowski zastąpił Wronę

Prawnicy

Minister sprawiedliwości Jarosław Gowin wręczył w poniedziałek akt odwołania (z 16 grudnia 2011 r.) Zbigniewowi Wronie podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, jednocześnie dziękując mu...

19.12.2011

Polscy adwokaci na Ukrainie podczas Euro 2012

W ukraińskich miastach, w których odbędą się mecze, będą dyżurować polscy prawnicy. Naczelna Rada Adwokacka we współpracy z ukraińskimi adwokatami zamierza przygotować pisemną informację o zasadach...

19.12.2011

Dostawca usługi to nie zawsze podwykonawca

Brak złożenia oświadczenia w przedmiocie podwykonawstwa należy uznać za zamiar wykonania zamówienia siłami własnymi. Podanie lub brak informacji o podwykonawstwie ma jedynie charakter informacyjny,...

19.12.2011