W dniach 27 i 28 września w siedzibie rady izby komorniczej w Gdańsku odbyła się I Międzynarodowa Konferencja EURODANUBE.
W konferencji udział wzięli Prezydent Międzynarodowej Unii Komorników Sądowych Jaqcues Isnard, Prezes Krajowej Rady Komorniczej Gabriel Pietrasik, Urszula Wieczorek, Naczelnik Wydziału Notariatu i Komorników Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości, przedstawiciele krajów członkowskich EURODANUBE z Litwy, Łotwy, Rumunii, Węgier, Słowacji, Polski.

Prezydent Międzynarodowej Unii Komorników Sadowych (UIHJ) Jacques Isnard.

Podczas Konferencji wybrano Sekretarza EURODANUBE, którym został Michał Redelbach Wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej w Polsce. Prezydent UIHJ dokonał uroczystego otwarcia oficjalnej strony internetowej członków EURODANUBE - www.eurodanube.eu.
W trakcie dwudniowej Konferencji, jej uczestnicy omawiali zagadnienia związane ze stanem egzekucji sądowej w poszczególnych państwach członkowskich, poruszyli tematykę funkcjonowania samorządów komorniczych i działalności firm windykacyjnych. Efektem Konferencji będzie raport dotyczący kondycji egzekucji sądowej w krajach EURODANUBE.

Uroczyste podpisanie Karty Eurodanube przez Węgry. Na zdjęciu: Prezydent UIHJ Jacques Isnard oraz Miklos Krejniker - Przewodniczący Węgierskiej Krajowej Izby Komorników Sądowych.

Wszyscy zebrani zgodzili się, co do celu powołania organizacji EURODANUBE, która jest organizacją powstałą w ramach Międzynarodowej Unii Komorników Sądowych. Celem EURODANUBE jest rozwiązywanie problemów i poszukiwanie konkretnych rozwiązań dotyczących państw-sygnatariuszy. Ma ona usprawnić działanie UIHJ.
Podczas dwudniowej Konferencji jej uczestnicy omawiali zagadnienia dotyczące stanu egzekucji sądowej w poszczególnych krajach, działalności firm windykacyjnych, oraz roli i zadaniach samorządu komorniczego, deontologii zawodu, kształceniu i wizytacji. Z przedstawionych przez wszystkie delegacje raportów zostanie sporządzony raport Eurodanube 2008.

Prezydium obrad Eurodanube, od lewej: Jacek Spurny - Wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej, Jacques Isnard - Prezydent UIHJ, Adian Stoica - członek Biura UIHJ, Gabriel Pietrasik - Prezes KRK, Michał Redelbach - Wiceprezes KRK.

W dniu 30 września odbył się I Międzynarodowy Turniej Piłkarski EURODANUBE 2007. Uczestnikami Turnieju byli komornicy sądowi z Polski, Rumunii i Czech, polscy adwokacji i sędziowie oraz przedstawiciele firmy Currenda. Puchar Prezydenta Międzynarodowej Unii Komorników Sądowych zdobyła drużyna z Czech, która po zaciętej walce z przedstawicielami polskich komorników sądowych wygrała mecz finałowy 4:3. Trzecie miejsce zajęła drużyna z Rumunii, która wygrała z reprezentacją sędziów 3:2. Zwycięska drużyna zaprosiła uczestników Turnieju na kolejne Mistrzostwa, które odbędą się w przyszłym roku w Czechach.

Zdjęcia z Zawodów Piłkarskich o Puchar Prezydenta UIHJ