Firma ABR SESTA na zlecenie Krajowej Rady Radców Prawnych ankietowała 414 przedsiębiorstw, które nie zatrudniają na etacie prawników. Badano dostępność usług poradnictwa prawnego oraz znajomość kompetencji radców prawnych w Polsce.

Krajowa Rada Radców Prawnych zamówiła badania sondażowe wśród przedsiębiorców i osób prywatnych na temat korzystania przez nich z usług prawnych. Wyniki ankiety mają pomóc w przygotowaniu kierunków pracy władz samorządu po listopadowym zjeździe radców. Według wyników badań, 56 % ankietowanych przedsiębiorców zadeklarowała, że nigdy nie korzystała z porad radcy prawnego. W tej grupie połowa badanych nie wie nawet, w jakich sprawach radcy mogliby być im przydatni. Wśród pozostałych najwięcej wskazało kolejno na: prawo pracy (12 proc.), windykację należności (9 proc.), prawo handlowe, tworzenie umów handlowych, problemy podatkowe (7 proc.) i prawo cywilne (3 proc.). Spośród firm, które korzystały z usług radców, najwięcej podało, iż porady dotyczyły zagadnień prawa handlowego, skarbowego, bankowego (41 proc.), prawa cywilnego (39 proc.), prawa pracy (33 proc.); postępowania administracyjnego (20 proc.).Do przygotowania kontraktów handlowych radcę zatrudniło tylko 2 proc. ankietowanych firm. Według wyników badań, najczęściej wykorzystywanym przez przedsiębiorców źródłem wiedzy o prawie jest Internet oraz księgowi i na trzecim prasa branżowa i prawnicza. Dopiero na siódmej pozycji znalazł się prawnik. Połowa ankietowanych przedstawicieli firm uważa, że usługi radców prawnych są drogie.

(Źródło: KRRP/Rz/KW)