PO zgłosi projekt ustawy dot. mowy nienawiści

PO na początku lipca zgłosi projekt zmian w kodeksie karnym dotyczący tzw. mowy nienawiści - poinformował szef klubu PO Rafał Grupiński. Chodzi m.in. o zmianę art. 256 kk, który dotyczy nawoływania...

29.06.2012

OPZZ skarży do TK ustawę o związkach zawodowych

OPZZ chce, by Trybunał Konstytucyjny zbadał zgodność ustawy o związkach zawodowych z konstytucją i prawem międzynarodowym. Chodzi o przepisy przyznające prawa związkowe tylko zatrudnionym na...

29.06.2012

Egzamin adwokacki: warunki techniczne komputerów

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości znajdują się informacje o minimalnych wymaganiach technicznych komputerów do egzaminu adwokackiego - wersja demonstracyjna programu Aplikacja do...

28.06.2012

Boni: nowa ustawa o zbiórkach publicznych jesienią

Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni wycofał proponowane przez resort poprawki dotyczące przepisów o zbiórkach publicznych. Szef MAC zapowiedział nowelizację całej ustawy o zbiórkach; jego...

28.06.2012

RPD w Sejmie: rośnie liczba zgłaszanych spraw

Liczba spraw zgłaszanych do RPD stale wzrasta - w zeszłym roku było ich o ponad 48 proc. więcej niż rok wcześniej, a o ponad 266 proc. w stosunku do 2007 r. - mówił rzecznik praw dziecka Marek...

28.06.2012

PZU Życie ukarane za złą definicję zawału

Przyjęta przez PZU Życie definicja zawału serca mogła uniemożliwiać ubezpieczonym wypłatę odszkodowania uznał Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którypotwierdził decyzję prezes UOKiK. Utrzymana...

28.06.2012

Sejm znowelizował Prawo o zgromadzeniach

Sejm znowelizował w czwartek Prawo o zgromadzeniach. Nowe przepisy umożliwiają organom gminy zakazanie organizacji dwóch lub więcej zgromadzeń w tym samym miejscu lub czasie, jeżeli może to...

28.06.2012

Sejm za poprawkami Senatu do ustawy o SKOK-ach

Posłowie pozytywnie odnieśli się w czwartek do dwóch senackich poprawek do ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z 2009 r. Zmiany te mają usunąć niezgodne z konstytucją przepisy.

28.06.2012

Komornicy zajmują coraz więcej domów

W ubiegłym roku komornicy zajęli ponad 157 tys. nieruchomości. To aż o połowę więcej niż w 2010 r. Zlicytowali też 4476 nieruchomości, a rok wcześniej licytacji takich było 3657 informuje Dziennik...

28.06.2012

Prawo petycji to próba dialogu z władzą

Według senackiego projektu ustawy o petycji organ publiczny będzie miał prawo pozostawić ją bez rozpoznania, jeśli była ona przedmiotem wcześniejszej rozpatrzonej sprawy.

28.06.2012

Hospicja mogą nadal korzystać z darowizn

Organizacje prowadzące hospicja nie będą traktowane jak przedsiębiorstwa, a dodatkowe ubezpieczenia szpitali będą obowiązkowe dopiero od 2014 r.- tak stanowi ustawa odziałalności leczniczej, którą...

27.06.2012

Oceny jednostek naukowych za rok

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w środę znowelizowane przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki. Nowelizacja przesuwa o rok datę oceny jednostek naukowych przez Komitet Ewaluacji...

27.06.2012