Polska i Węgry wstępnie zaakceptowały propozycję Niemiec w sprawie budżetu Unii Europejskiej i powiązanego z nim mechanizmu praworządności - wynika z nieoficjalnych informacji. Niemiecka prezydencja konsultuje teraz to uzgodnienie z państwami oczekującymi twardego stanowiska w tym zakresie, czyli m.in. z Holandią i kilkoma innymi sceptycznymi krajami członkowskimi.
Krzysztof Sobczak
09.12.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Prawnik programista? Dlaczego nie. By w dzisiejszych czasach odnieść sukces w zawodzie prawniczym nie można się bać nowych aplikacji i narzędzi informatycznych. Warto je testować, a także samodzielnie tworzyć nowe. Mimo to, wielu prawników nie potrafi w pełni wykorzystać nawet możliwości Offica.
Jolanta Ojczyk
09.12.2020
Prawnicy Nowe technologie LegalTech
Do 29 grudnia br. marszałek Sejmu Elżbieta Witek wyznaczyła czas na ponowne zgłaszanie kandydatów na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Sejm już dwukrotnie odrzucił kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, a funkcję tę pełni nadal Adam Bodnar, mimo zakończenia 9 września kadencji. Podstawowym problemem jest unikanie zgłoszenia swojej kandydatury przez PiS.
Krzysztof Sobczak
09.12.2020
Wymiar sprawiedliwości
Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie zgodziła się na uchylenie immunitetu sędziemu, który został posądzony o zniesławienie i znieważenie pełnomocnika podczas wygłaszania ustnych motywów wyroku. Adwokat nie udowodnił, że sędzia pod pozorem dokonywania czynności służbowych zmierzał swoją wypowiedzią do poniżenia pokrzywdzonego w opinii publicznej - dodał SN.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.12.2020
Prawnicy
Mój rząd stara się znaleźć sposób na odblokowanie weta Polski i Węgier w sprawie unijnego budżetu i jednocześnie zachowanie mechanizmu praworządności - powiedziała w środę kanclerz Niemiec Angela Merkel. Tymczasem premierzy Polski i Węgier podtrzymują swój zamiar zgłoszenia weta. Sprawa ma być rozpatrywana podczas zaczynającego się w czwartek szczytu UE.
Krzysztof Sobczak
09.12.2020
Prawo unijne
Skarga dotyczy postanowienia lubelskiego Sądu Apelacyjnego z czerwca 2018 r., który oddalił wniosek o wznowienie zakończonego w 2009 r. postępowania, na mocy którego mężczyźnie zaangażowanemu w działalność opozycyjną w latach 1977-1989 przyznano 16 tys. zadośćuczynienia.
Agnieszka Matłacz
09.12.2020
Wymiar sprawiedliwości
E-arbitraż może być szansą dla sądów przeciążonych z powodu koronawirusowych zaległości. Problem jednak w tym, że - jak podkreślają prawnicy - w polskim prawie nadal istnieją bariery dla stosowania tego typu rozwiązania w sprawach drobniejszych, mniejszej wagi ale masowej skali, jak choćby tych dotyczących zakupów internetowych. Zniechęca uciążliwe postępowanie klauzulowe i wysoka opłata.
Patrycja Rojek-Socha
09.12.2020
Wymiar sprawiedliwości
„Wewnętrzne” naruszenie kompetencji Izb w Sądzie Najwyższym nie mogło powodować unieważnienia zaskarżonego orzeczenia Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie dalszego zajmowania stanowiska sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego - tak orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i oddaliła kasację Prokuratora Generalnego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.12.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Akta mamy wciąż w formie papierowej. I to jest w tym momencie największa bolączka. Wszystkie orzeczenia, czy nawet zarządzenia muszą być wydawane w tradycyjnej formie i wszywane do akt sprawy. Bez pełnej digitalizacji akt nie widzę możliwości poprawy sytuacji w tym zakresie – mówi Jacek Saramaga, prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.
Robert Horbaczewski
09.12.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Obostrzenia w sądach, opóźnienia i zrzucanie spraw z wokand, problemy finansowe klientów, także przedsiębiorców - rykoszetem uderzają w prawników. Nawet ci, którzy bez większych problemów przeszli przez wiosenny lockdown, teraz mocniej zaciskają pasa. W gorszej sytuacji są mniejsi gracze, w lepszej ci, których oferta jest szersza.
Patrycja Rojek-Socha
09.12.2020
Prawnicy
Po zaplanowanym na czwartek i piątek szczycie Unii Europejskiej dotyczącym budżetu może być potrzebne kolejne spotkanie przywódców państw - przewiduje Mateusz Morawiecki. Szefowie polskiego i węgierskiego rządu potwierdzili zamiar zawetowania budżetu i funduszu pomocowego, jeśli pozostałe państwa nie zgodzą się na rezygnację z zasady "pieniądze za praworządność".
Krzysztof Sobczak
08.12.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Prokurator generalny doprowadził po latach do szeregu wznowień w sprawie osób, które skrzywdziły niepełnosprawnych i słabszych. Teraz matka z dzieckiem usunięta ze sklepu nie będzie mogła szukać ochrony prawnej - orzekła Izba Karna Sądu Najwyższego i pozostawiła bez rozpoznania apelację oskarżyciela posiłkowego reprezentującego organizację - Kampanię Przeciw Homofobii. [-Dlatego, że środek zaskarżenia nie przysługuje od orzeczenia wznowieniowego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.12.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Szykuje się e-licytacja nieruchomości - rząd przyjął projekt

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Rząd przyjął projekt zmian w procedurze cywilnej, wprowadzający e-licytacje z nieruchomości, na wzór tych obowiązujących już w przypadku ruchomości. Celem - jak uzasadnia resort sprawiedliwości - jest przyspieszenie egzekucji z nieruchomości i przeciwdziałanie nieprawidłowościom, takim jak choćby zmowy między uczestnikami.
Patrycja Rojek-Socha
08.12.2020
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
We wtorek, 8 grudnia 2020 r., Sąd Najwyższy rozpatrzy apelację dotyczącą sprawy drukarza, który odmówił wydrukowania plakatów organizacji działającej na rzecz praw osób LGBT. To kolejny raz, gdy sprawa trafia do SN - wcześniej oddalił on kasację Prokuratora Generalnego w tej sprawie.
Monika Sewastianowicz
07.12.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości RODO
Prowadzony przez Rzecznika Praw Dziecka Telefon Zaufania (800-12-12-12) i specjalny czat internetowy od poniedziałku czynne są przez całą dobę i siedem dni w tygodniu. - To działanie wspierające dzieci i młodzież w obliczu kryzysu systemu psychologicznej opieki zdrowotnej – podkreśla biuro rzecznika.
Krzysztof Sobczak
07.12.2020
Prawo karne Szkoła i uczeń
Adwokatura zmaga się z wieloma problemami, a obecne władze samorządu reagują na rzeczywistość w niewystarczający sposób, skupiając się choćby na nośnej przed każdymi wyborami samorządowymi - promocji marki, którą adwokaci już i tak w społeczeństwie mają. Muszą się za to zmagać z konkurencją, przesyceniem rynku czy utrudnieniami w sądach - mówi adwokat Joanna Parafianowicz,
Patrycja Rojek-Socha
07.12.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Jedną z istotnych zmian w ubiegłorocznej nowelizacji procedury cywilnej było wprowadzenie stałej opłaty od wniosku o uzasadnienie wyroku czy postanowienia sądu, oraz wskazanie, że uzasadnienie jest konieczne do odwołania. Przepisy - według prawników - są jednak niejasne. Ministerstwo szykuje więc zmiany i wniosek nie zawsze będzie konieczny
Patrycja Rojek-Socha
07.12.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Areszty to w Polsce problem systemowy. Od kilku lat w statystykach widać ponowne wzrosty, 2020 rok skończy się pod tym względem kolejnym rekordem i to mimo, że w zakresie samej przestępczości rekordów już nie ma. W ocenie prawników jedną z wielu bolączek jest też samo przedłużanie aresztów - często automatyczne i bez obowiązku doprowadzenia podejrzanego czy oskarżonego.
Patrycja Rojek-Socha
07.12.2020
Wymiar sprawiedliwości Poprawmy prawo
Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej celów i działalności partii politycznej Komunistyczna Partia Polski. W jego ocenie stawianie sobie za cel wprowadzenia ustroju komunistycznego w Rzeczypospolitej Polskiej, którego wzorem jest sowiecka Rosja stanowi odwoływanie się do totalitarnych metod i praktyk działania komunizmu.
Agnieszka Matłacz
06.12.2020
Wymiar sprawiedliwości

Przewodniczący PE: Fundusz odbudowy ruszy nawet gdy będzie weto

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze Prawo unijne
Unijny Fundusz Odbudowy wejdzie w życie, nawet jeśli utrzymane zostanie weto Polski i Węgier. Nie można zrobić kroku wstecz - stwierdził szef Parlamentu Europejskiego David Sassoli w wywiadzie dla włoskiej telewizji. Podobne opinie prezentowali w ostatnich dniach także unijni komisarze do spraw budżetu i gospodarki. Polski rząd potwierdza jednak zamiar zawetowania budżetu UE.
Krzysztof Sobczak
06.12.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze Prawo unijne
Tajemnica lekarska jest jednym z fundamentów zawodu lekarza. Co istotne - jak wynika z orzecznictwa - tajemnica zawodowa nie jest ustanowiona w interesie osoby wykonującej dany zawód - w tym przypadku lekarza, lecz w interesie jego pacjenta. O tym czy można z niej zwolnić decyduje sąd na wniosek prokuratora. Za jej naruszenie grozi nawet dwa lata więzienia.
Krzysztof Sobczak Patrycja Rojek-Socha
06.12.2020
Wymiar sprawiedliwości
Celem Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury jest przyjęcie zmian w regulaminie zgromadzeń izb adwokackich i krajowego zjazdu, który zaplanowano na marzec. Chodzi m.in. o zasady zwoływania, organizacji i przebiegu obrad, a także trybu wyborów do organów izb adwokackich i organów adwokatury w stanie zagrożenia epidemicznego lub w stanie epidemii.
Patrycja Rojek-Socha
05.12.2020
Prawnicy
Rozporządzenie dotyczące powiązania środków unijnych z kwestią praworządności w obecnym kształcie jest dla nas nie do przyjęcia - stwierdził w piątek premier Mateusz Morawiecki. I dodał, że ponieważ nie jest w stanie wpłynąć na jego odrzucenie, to zamierza zgłosić weto do nowego budżetu Unii Europejskiej.
Krzysztof Sobczak
04.12.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Unia Europejska będzie dążyć do uruchomienia unijnego pakietu pomocowego dla gospodarki po epidemii koronawirusa, nawet jeśli Węgry i Polska nie zaprzestaną prób zawetowania tego projektu - oświadczył w piątek komisarz ds. gospodarczych, Paolo Gentiloni. Tymczasem polskie władze konsekwentnie zapowiadają weto.
Krzysztof Sobczak
04.12.2020
Prawo gospodarcze Prawo unijne
Koronawirus wiele zmienia na rynku prawniczym. Dużo kancelarii adwokackich poniosło straty, co odbija się i na aplikantach, którym coraz trudniej się utrzymać. Tymczasem na własną działalność gospodarczą, czy pracę nawet tymczasową w innym zawodzie muszą dostać zgodę dziekana. Część prawników uważa, że czas rozważyć zmiany, inni że zgoda nadal powinna być wymagana.
Patrycja Rojek-Socha
04.12.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Strefa aplikanta
Siedmiu sędziów Izby Karnej Sądu Najwyższego rozstrzygnie czy można ukarać pozbawionego wolności za to, że opuścił miejsce pracy poza zakładem karnym, na co miał pozwolenie. Nie był konwojowany ani nadzorowany przez strażnika. Przestępstwa samouwolnienia można się dopuścić tylko wtedy, gdy dana osoba jest faktycznie izolowana.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.12.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Prof. Wiliński: Ruchy kadrowe osłabiły niezależność sądów

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Nośne hasła dotyczące reformy wymiaru sprawiedliwości kończą się głównie na wymianie kadrowej. W ostatnich latach cała zapowiadana reforma na tym się w istocie skupiła. Nie ma wymiany niekompetentnych i niedoświadczonych osób na kierowniczych stanowiskach w sądach na osoby kompetentne i doświadczone - uważa prof. Paweł Wiliński
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.12.2020
Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Trwa batalia o nagrody w "budżetówce" - pracownicy sądów i policjanci bliżej sukcesu

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Policja Koronawirus a prawo
Choć sytuacja zmienia się niemal z godziny na godzinę jest duża szansa na to, że m.in. pracownicy sądów ale też policjanci będą mogli liczyć pod koniec roku na dodatki i nagrody. Jak wynika z nieoficjalnych informacji Prawo.pl - poszło już pismo do komendantów policji o anulowanie wcześniejszych decyzji o wstrzymanie takiej gratyfikacji. Cały czas blokada obowiązuje za to dla pracowników skarbówki.
Krzysztof Koślicki Patrycja Rojek-Socha Katarzyna Kubicka-Żach
03.12.2020
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Policja Koronawirus a prawo
Sąd Rejonowy w Poznaniu uchylił środki zapobiegawcze zastosowane przez prokuraturę wobec Romana Giertycha w związku ze śledztwem w sprawie nieprawidłowości w spółce Polnord. Poinformował o tym w czwartek obrońca adwokata po zakończeniu niejawnego posiedzenia. - Sąd w całości podzielił argumentację obrońców adwokata, Roman Giertych nie jest podejrzanym - stwierdził Jakub Wende.
Krzysztof Sobczak
03.12.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Pozwalanie Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego "na dalsze podejmowanie decyzji w sprawach, które mają bezpośredni wpływ na sędziów" narusza unijne standardy praworządności - uznała Komisja Europejska, która poinformowała w czwartek o wszczęciu w tej sprawie procedury przeciwko Polsce.
Krzysztof Sobczak
03.12.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski