Prawnicy KL Gates Jamka sp.k. doradzali funduszowi Joint Polish Investment Fund w inwestycji w...
27.09.2017
Rynek
Jednostka sektora finansów publicznych może zawrzeć ugodę w sprawie spornej należności...
Krzysztof Sobczak
27.09.2017
Sejm najpierw zajmie się projektami prezydenta ustaw o SN i KRS, a nie prezydenckimi wetami -...
PAP
27.09.2017
KE nałożyła na producenta samochodów ciężarowych Scanię karę w wysokości 880 mln euro za...
PAP
27.09.2017
W środę po godzinie 10. rozpoczęło się trzydniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się m.in....
Krzysztof Sobczak
27.09.2017
Trzeba napisać nową konstytucję, mamy teraz dobry czas, żeby to zrobić, sprzyja temu choćby...
Krzysztof Sobczak
27.09.2017
Jeśli rzeczywiście będziemy rozbijać układy w sądach i prokuraturze, to będzie daleko idąca zmiana...
PAP
27.09.2017
Nie będzie dyscyplinarnych postępowań wobec adwokatów-posłów PiS, którzy głosowali za ustawami o SN...
PAP
27.09.2017
Kandydatów na 15 członków KRS-sędziów mogłyby zgłaszać Sejmowi tylko: grupa co najmniej 2 tys....
Krzysztof Sobczak
27.09.2017
Europa jest zbyt słaba, zbyt wolna, zbyt nieskuteczna - powiedział we wtorek prezydent Francji...
PAP
27.09.2017
Sędziowie nie wypadają tak źle, jak to przedstawiają ich media - wynika z raportu Fundacji Court...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.09.2017
Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało i skierowało do uzgodnień międzyresortowych projekt...
Krzysztof Sobczak
27.09.2017
Projekt ustawy dot. uprowadzeń rodzicielskich ma szansę przyczynić się do pełniejszej ochrony praw...
PAP
27.09.2017
W tegorocznej, VII edycji zwyciężyła Aleksandra Orzeł za pracę magisterską pt. Istota i charakter...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.09.2017
Prawnicy
Legalnie działający przedsiębiorcy branży hazardowej narzekają, że urzędnicy, choć mają skuteczne...
Krzysztof Sobczak
27.09.2017
Jeżeli małżonek poczynił nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny, to podlegają one...
Aleksandra Partyk
27.09.2017
Grzywna za posiadanie nieoznakowanego psa lub kota - tak rząd chce walczyć z bezdomnością zwierząt....
Krzysztof Sobczak
27.09.2017
Adwokat została wyproszona przez prokuratora z przesłuchania klienta bez podania przyczyny takiej...
Krzysztof Sobczak
26.09.2017
Prawnicy
Autorom pomysłu o skardze nadzwyczajnej na prawomocne wyroki sądów zabrakło wyobraźni, jak wielkie...
Krzysztof Sobczak
26.09.2017
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej nie musi przepraszać prof. Jacka Rońdy za naruszenie dóbr...
PAP
26.09.2017
Skarga nadzwyczajna może być wniesiona w sprawach, które uprawomocniły się po 17 października 1997...
Krzysztof Sobczak
26.09.2017
Według projektu prezydenta sędzia Sądu Najwyższego ma przechodzić w stan spoczynku po ukończeniu...
PAP
26.09.2017
Prawnicy
Komisja Wenecka jest gotowa dokonać oceny projektów ustaw w sprawie reformy sądownictwa...
PAP
26.09.2017
Wyższy Sąd Administracyjny w Hamburgu utrzymał we wtorek w mocy wyrok niższej instancji, która...
PAP
26.09.2017
Szybszy przepływ informacji o skażeniach żywności, lepsza koordynacja działań oraz wspólne...
PAP
26.09.2017
Do marszałka Sejmu zostały złożone prezydenckie projekty ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i...
PAP
26.09.2017
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia chce, by - ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości - Sąd...
PAP
26.09.2017
Wprowadzenie bardziej korzystnej zasady przeliczania okresów nieskładkowych, na przykład urlopu...
PAP
26.09.2017
Europejski Trybunał Praw Człowieka zadał polskiemu rządowi pytania w sprawie skargi na Polskę 16...
Krzysztof Sobczak
26.09.2017
Propozycja Europy dwóch prędkości, powrót do protekcjonizmu, reakcja na kryzys migracyjny, dążenie...
Krzysztof Sobczak
26.09.2017