Może się okazać, że informacja będzie nieczytelna dla konsumenta. Obciążeni nadmiarem informacji...
11.01.2010
Podatnicy osiągający przychody z najmu prywatnego zapłacą w 2010 roku podatek ryczałtowy według...
Krzysztof Sobczak
11.01.2010
Jeśli obywatel wyśle do urzędu podanie przez internet, to tą samą drogą otrzyma decyzję, o którą...
Krzysztof Sobczak
11.01.2010
Adwokatura ma ostatni moment na dokonanie reformy, która będzie czytelna dla obywateli, co może...
Krzysztof Sobczak
11.01.2010
Niemal co trzecia spółka publiczna nie posiada komitetu audytu, a prawie połowa nie utworzyła...
11.01.2010
Od 11 stycznia 2010 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Unii Europejskiej nr 1225/2009 w sprawie...
Rafał Bułach
11.01.2010
Ponad 4 mld dol. tylko w ostatnim roku polskie firmy mogły stracić w wyniku przestępstw i nadużyć...
Jan Lis /KW
11.01.2010
W zmienionej konstytucji weto prezydenckie miałoby być odrzucane przez Sejm bezwzględną większością...
Krzysztof Sobczak
10.01.2010
Przygotowanie młodych ludzi opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich do...
Krzysztof Sobczak
10.01.2010
Sąd Okręgowy w Przemyślu uniewinnił 20 spośród 35 celników i innych osób oskarżonych o udział w...
Krzysztof Sobczak
10.01.2010
Od 8 stycznia 2010 roku obowiązują przepisy znowelizowanej 23 października 2009 r. ustawy Prawo o...
Krzysztof Posański
10.01.2010
Rzecznik Praw Obywatelskich zbada czy nie doszło do naruszenia praw i wolności obywatelskich...
Krzysztof Sobczak
08.01.2010
Komisja Europejska broni podwyżek dla unijnych urzędników i zamierza o nie walczyć przed...
Jan Lis /KW
08.01.2010
To sędzia doświadczony, doskonały karnista, cieszący się szacunkiem w środowisku sędziowskim tak...
Krzysztof Sobczak
08.01.2010
Prawnicy
Sąd w Bielsku-Białej nie rozstrzygnął 7 stycznia br. czy właściciele portalu internetowego powinni...
Krzysztof Sobczak
08.01.2010
Wprowadzenie kadencyjności funkcji prezesa i wiceprezesów w wojewódzkim sądzie administracyjnym...
Krzysztof Sobczak
08.01.2010
Przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu odbyła się rozprawa w sprawie...
Jan Lis /KW
08.01.2010
Resort skarbu ogłosił przetarg na wybór doradcy prywatyzacyjnego przy sprzedaży Zakładów Azotowych...
08.01.2010
Prokurator Edward Zalewski i sędzia Andrzej Seremet to dwaj kandydaci na stanowisko prokuratora...
Krzysztof Sobczak
08.01.2010
Komisja Europejska zatwierdziła na mocy unijnego rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia...
Jan Lis /KW
08.01.2010
Kancelaria DLA Piper ogłosiła, że została wybrana na preferowanego doradcę prawnego przez koncern...
08.01.2010
Od początku ubiegłego roku obowiązuje przepis, na podstawie którego przebywający w szpitalu...
Krzysztof Sobczak
08.01.2010
Konkurs adresowany jest do studentów uczelni wyższych i młodych pracowników nauki (do 35 lat)...
Jacek Górski/PSP
08.01.2010
Wprowadzenie kadencyjności funkcji prezesa i wiceprezesów w wojewódzkim sądzie administracyjnym...
Krzysztof Sobczak
08.01.2010
Prawo do wnioskowania przez dłużników o obniżenie wysokości pobieranych przez komornika opłat za...
Krzysztof Sobczak
08.01.2010
Prawo do wnioskowania przez dłużników o obniżenie wysokości pobieranych przez komornika opłat za...
Krzysztof Sobczak
08.01.2010
Do grona partnerów polskiego biura kancelarii prawniczej DLA Piper dołączyli Marcin Matyka oraz...
Jacek Górski/PSP
08.01.2010
To sędzia doświadczony, doskonały karnista, cieszący się szacunkiem w środowisku sędziowskim tak...
Krzysztof Sobczak
08.01.2010
Inwestycje związane z wytwarzaniem i dostarczaniem energii elektrycznej zostaną zaliczone do celów...
Krzysztof Sobczak
08.01.2010
Od Nowego Roku zmienił się system finansowania ochrony środowiska w Polsce, pieniądze na ten cel...
Aneta Mościcka
07.01.2010