W Wielkopolsce - jak podaje Izba Skarbowa - lekarze i prawnicy zarejestrowali w sumie 1536 kas fiskalnych. Ale czy to rzeczywiście dużo? Oficjalnie w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej zarejestrowanych jest 6,8 tys. praktyk lekarskich i ok. 2 tys. stomatologicznych (dane GUS). Kancelarii i biur notarialnych jest co najmniej 100.
Jacek Przybylski, zastępca naczelnika I Urzędu Skarbowego w Poznaniu zapowiada: - Sprawdzimy, czy lekarze i prawnicy dostosowali się do nowych przepisów podatkowych. Będą kontrole.
Choć brak kasy fiskalnej w gabinecie nie musi oznaczać łamania prawa. - Zwolnieni z obowiązku posiadania kasy są podatnicy, którzy nie przekroczyli 40 tys. zł obrotu w poprzednim roku podatkowym. W przypadku osób rozpoczynających działalność gospodarczą w roku podatkowym ten limit wynosi 20 tys. zł - wyjaśnia Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, z Izby Skarbowej w Poznaniu. Ze zwolnienia korzystają też podatnicy świadczący usługi fakturowane na rzecz np. NFZ, zakładów pracy lub innych podmiotów. Czyli wszyscy ci, którzy nie świadczą usług bezpośrednio na rzecz osób fizycznych.

Źródło: Gazeta Wyborcza Poznań