Nagrodzona pierwszą nagrodą praca dotyczy przepisów regulujących zasady składania przez pacjentów placówek ochrony zdrowia oświadczeń dotyczących ewentualnych działań wobec nich podejmowanych przez lekarzy w sytuacji, gdy pacjenci nie są w stanie o tym decydować. - To bardzo ważny problem z punktu widzenia praw pacjenta, ale także bezpieczeństwa lekarzy - mówi autor. I dodaje, że jest to dziedzina wciąż jeszcze w Polsce nie uregulowana, chociaż są do tego dobre podstawy w konwencjach międzynarodowych oraz nadające się do skopiowania rozwiązania stosowane w wielu krajach. - Ten problem obraczony jest przez polityków wieloma skojarzeniami, jak. np. eutanazja czy in vitro, i dlatego tak trudno o przygotowanie dobrego projektu ustawy - tak Maciej Syska komentuje podejmowane już w Polsce próby uchwalenia odpowiedniej przpisów.
Nagrody wszystkim laureatom tego organizowanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka konkursu wręczone zostały w  Warszawie w czwartek. Nastapiło to podczas konferencji nakowej, na której laureaci prezentowali swoje prace, a komentowali je eksperci.
 
Drugą nagrodę, za pracę pt. "Naruszenia praw więźniów w Rosji (2004-2009)" otrzyma Anna Wuwer, absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (promotor: prof. Aleksy Awdiejew).
Dwoma trzecimi miejscami podzielili się: Karolina Borkowska, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, za pracę pt.  "Prawo dziecka do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny" (promotor: dr hab. Maria Kolankiewicz) i Adam Wojciechowski, absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych  Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę pt. "Prywatne firmy wojskowe a międzynarodowa ochrona praw człowieka – stan obecny i perspektywy" (promotor: prof. Bogusława Bednarczyk).
 
Przewodniczącą komisji konkursowej była prof. Ewa Łętowska. Sponsorem konkursu było wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.