W warszawskiej konferencji uczestniczy pona 100 przedstawicieli krajowych organizacji prawniczych z całego świata. Zdaniem Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych, które są gospdoarzami imprezy, powierzenie jej organizacji polskim samorządom prawniczym jest wyrazem uznania dla  wysokiej pozycji polskich prawników w międzynarodowych strukturach zawodowych. Poprzednie konferencje miały miejsce: w 2010 roku w Kopenhadze, 2009 r. w Paryżu, 2008 r. w Amsterdamie, 2007 r. w Zagrzebiu, 2006 r. w Londynie.
Jak podkreślali przedstawiciele  International Bar Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Adwokatur), organizowany od siedmiu lat coroczny Światowy Szczyt Prezesów Adwokatur i Organizacji Prawniczych  jest głównym światowym forum dyskusji na temat roli prawników i ich samorządów zawodowych w zapewnianiu praworządności w krajach całego świata oraz dostępu ich obywateli do niezależnego wymiaru sprawiedliwości. - Konferencja jest poświęcona najważniejszym tematom dotykającym światowe organizacje prawnicze. Tematy, jakie zostaną poruszone to problemy etyczne i wyzwania stojące przed samorządami zawodowymi we współczesnym świecie, a także kierunki rozwoju tych zawodów w perspektywie 2020 roku - mówił Akira Kawamura, prezydent IBA. - Rozmawaimy też o przypadkach naruszania praw człowieka i ograniczania niezależności zawodów prawniczych w rożnych państwach świata - dodał James M. Klotz, przewodniczący Komisji Spraw Samorzadowych tej organizacji. Przedstawiciele IBA podkreślali też konieczność podejmowania działań na rzecz upowszechniania uniwersalnych standardów wypełniania misji zawodów prawniczych.
Podczas konferencji odbyły się także warsztaty Światowej Organizacji Handlu poświęcone regulacji dotyczącej przeciwdziałania zjawisku prania brudnych pieniędzy w odniesieniu do prawników. Wśród  tematów dyskusji ma być również problem rzekomych tajnych więzień CIA w Polsce.

Polskie samorządy prawnicze liczą też, że podczas spotkania może powstać list otwarty do władz dotyczący planów zmian w zasadach świadczenia pomocy prawnej w Polsce. Prezes Krajowej Izby Radców Prawnych Maciej Bobrowicz ma taką nadzieję w związku ze zmianami, jakie posłowie próbują wprowadzić do opracowywanego w Sejmie projektu ustawy o państwowych egzaminach prawniczych. Podkreślał, że planowane u nas zmiany przepisów "idą wbrew euwropejskim trendom". W jego opinii, jeśli przepisy wejdą w życie, będzie to oznaczać, że "populizm znów triumfuje i czas cofa się wstecz, bo znów w przedwyborczym okresie będzie chodziło o załatwienie interesów polityków". Natomiast prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Zwara dodał, że wprowadzenie proponowanych przez posłów zmian zaskutkowałoby obiżeniem poziomu usług prawnych w Polsce, a w konsekwencji zwiększeniem ryzyka dla klientów takich niedouczonych prawników.  Przedstawiciele IBA deklarowali chęć zapoznania się z tym problemem.

W warszawskim szczycie wziął udział minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. - VI Szczyt Prezydentów Światowych Organizacji Prawniczych to wydarzenie największej rangi w środowisku prawniczym całego świata. Decyzja o wyborze Polski jako miejsca organizacji szczytu podkreśla prestiż naszego państwa na arenie międzynarodowej, pokazując znaczenie naszego kraju również w tej elitarnej dziedzinie życia zawodowego. Dziedzinie życia, która ma niezwykle znaczący wpływ zarówno na właściwe funkcjonowanie demokratycznego państwa prawa, byt jego obywateli, jak i stan gospodarki – powiedział Krzysztof Kwiatkowski.
Minister był szczególnie zadowolony z tego, że jedna z organizowanych w ramach szczytu dyskusji poświęcona była kosztom elektronicznej komunikacji z sądami. W tym kontekście minister sprawiedliwości przedstawił podejmowane w ostatnim czasie przez jego resort działania. - Na tym tle nasz kraj może pochwalić się bardzo innowacyjnymi i ciekawymi rozwiązaniami – przyznał Krzysztof Kwiatkowski. – Uruchomiliśmy m.in. e-sąd. Powodowie przy wniesieniu pozwu, w odróżnieniu od opłat w „tradycyjnym” sądzie, opłacają jedną czwartą opłaty zamiast całej i nie muszą, w razie zakończenia sprawy przez wydanie prawomocnego nakazu zapłaty, czekać na zwrot przez sąd trzech czwartych opłaty. Ponadto, powodowie nie muszą uiszczać opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, bowiem nie składają w e-sądzie dokumentu pełnomocnictwa, a jedynie powołują się na jego udzielenie. Znacznie niższe są także koszty przygotowania i wysłania pozwów, ponieważ powodowie nie muszą ponosić opłat pocztowych, nie zużywają papieru i drukarek – przypomniał minister sprawiedliwości.

W trakcie szczytu minister Krzysztof Kwiatkowski uhonorował czterech wybitnych prawników, będących jednocześnie członkami Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników. Medale Pamiątkowe Ministra Sprawiedliwości otrzymali:
Akira Kawamura – prezydent International Bar Association (IBA),
James M. Klotz – przewodniczący Komisji Spraw Samorządowych IBA,
Maria Ślązak – radca prawny, członek Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych,
Tomasz Wardyński – adwokat, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.

Utworzone w 1947 r. Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników (IBA) jest największą organizacją prawniczą, skupiającą 197 adwokatur i samorządów zawodowych prawników z całego świata. Należy do niego ponadto przeszło 40 tysięcy indywidualnych prawników i firm prawniczych, skupiających czołowych ekspertów, praktyków i legislatorów. IBA wpływa na rozwój międzynarodowych reform prawa i kształtuje przyszłość zawodów prawniczych na całym świecie. Posiada również duże doświadczenie w udzielaniu pomocy światowemu środowisku prawniczemu.