Trybunał Konstytucyjny wyeliminował z obrotu prawnego przepis nakładający opłatę lotniczą. Pobierał...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.09.2010
Specjaliści od windykacji i zamówień publicznych oraz znawcy prawa międzynarodowego to prawnicy...
Krzysztof Sobczak
10.09.2010
Rynek
Dotychczasowe zasady wspierania działalności innowacyjnej spowodowały obniżenie zainteresowania...
Krzysztof Sobczak
10.09.2010
Po wprowadzeniu nowego prawa dłużnicy umieszczeni w rejestrach spłacali swoje zobowiązania średnio...
Krzysztof Sobczak
10.09.2010
Czesi chcą wdrażać wzorowany na polskim system dozoru elektronicznego skazanych, a Węgrzy - poznać...
Krzysztof Sobczak
10.09.2010
Rząd rozważa możliwość wprowadzenia tzw. podatku bankowego. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu...
Krzysztof Sobczak
10.09.2010
Dostosowanie systemu administracji probierczej do potrzeb rynku i konsumentów poprzez ograniczenie...
Wojciech Kowalski
10.09.2010
Wartości wyrażone w walutach obcych mają być przeliczane według jednej zasady. 7 września 2010 r....
Michał Malinowski
10.09.2010
Ugruntowanie statusu prawnego asystentów sędziów poprzez wzmocnienie trwałości ich stosunków pracy...
Wojciech Kowalski
10.09.2010
Wprowadzenie urzędowych cen i marż leków finansowanych przez NFZ - to główne założenie ustawy...
Lex/Lex
10.09.2010
Posłowie chcą obniżenia stawki podatku od nieruchomości zajętych na świadczenie usług medycznych....
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.09.2010
Związek Gmin Wiejskich przygotował propozycje zmian dotyczących składania oświadczeń majątkowych...
Lex/Lex
10.09.2010
Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN przedstawiło prezydentowi dwóch kandydatów na pierwszego prezesa...
Krzysztof Sobczak
09.09.2010
Prawnicy
Sąd Najwyższy oddalił odwołanie Ministra Sprawiedliwości od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu o...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.09.2010
Sąd Najwyższy stwierdził, że orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o naruszeniu praw i...
Krzysztof Sobczak
09.09.2010
Na początku września kancelaria Domański Zakrzewski Palinka uruchomiła kolejny specjalistyczny blog...
Jacek Górski/PSP
09.09.2010
Rynek
Jeżeli portal Chomikuj.pl wprowadzi zabezpieczenia przed piractwem internetowym, Polska Izba...
Lex/Lex
09.09.2010
Na początku września kancelaria Domański Zakrzewski Palinka uruchomiła kolejny specjalistyczny blog...
Jacek Górski/PSP
09.09.2010
Rynek
Sąd Najwyższy zdecydował o wznowieniu postępowania lustracyjnego w sprawie Zbigniewa Lubocha. Jest...
Krzysztof Sobczak
09.09.2010
Sąd Najwyższy uchylił w czwartek postanowienie marszałka Sejmu odmawiające przyjęcia zawiadomienia...
Krzysztof Sobczak
09.09.2010
Projekt nowelizacji ustawy o VAT, przewidujący podwyżkę stawek tego podatku, jest gotowy. Resort...
Lex/Lex
09.09.2010
Od 15 listopada sprzedawcy - pod karą grzywny - będą musieli informować o zakazie sprzedaży wyrobów...
Lex/Lex
09.09.2010
Francuski naukowiec Patrick Blachere będzie biegłym w sprawie poznańskiego seksuologa, prof....
Krzysztof Sobczak
09.09.2010
Dwie lekcje z podstaw prawa poprowadził w czwartek w Łodzi minister sprawiedliwości Krzysztof...
Krzysztof Sobczak
09.09.2010
Wprowadzenie bardziej elastycznych rozwiązań w zakresie kwalifikowalności kosztów oraz wykonanie...
Wojciech Kowalski
09.09.2010
Rozszerzenie zakresu zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz stworzenie efektywnych rozwiązań,...
Krzysztof Sobczak
09.09.2010
Gwarancje proceduralne dla azylantów nadal różnią się znacząco w poszczególnych państwach...
Krzysztof Sobczak
09.09.2010
Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna (PO) uważa, że propozycja PiS wprowadzenia w Polsce tzw. podatku...
Lex/Lex
09.09.2010
Unia Europejska wymusi na ojcach wykorzystywanie urlopu wychowawczego. Jego część zostanie im...
Krzysztof Sobczak
09.09.2010
Pracownica rządowej instytucji pozwała ją o dyskryminację. W przyszłym tygodniu sprawą zajmie się...
Krzysztof Sobczak
09.09.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski