Spółka wniosła skargę na uchwałę rady gminy, mocą której zaliczyła drogę wewnętrzną do kategorii dróg gminnych. Spółka kwestionowała między innymi, że droga ta nie została uwzględniona zarówno w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Więcej>>>