Rozmowa z Dariuszem Sałajewskim, wiceprezesem KRRP.

Czy znane są już wyniki egzaminów końcowych po aplikacji radcowskiej?
Nie mamy jeszcze wyników ostatecznych, gdyż danych nie przekazały trzy komisje – dwie w Poznaniu i jedna w Warszawie. Mają one zakończyć prace na przełomie sierpnia i września, ale nie zmienią zasadniczo obrazu. Widać już pewne prawidłowości, około 68 proc. zdających egzamin zaliczyło go pozytywnie. Nie sadzę, aby ten wynikł uległ zmianie. więcej>>

Czytaj także:  Aplikanci adwokaccy wzorowo zdali egzamin zawodowy