Resort pracy wycofuje się z planowanych zmian i 50-letnie Polki nadal będą mogły dostawać renty...
PAP
30.01.2012
Dostępny jest już dla czytelników nowy internetowy serwis Trybunału Konstytucyjnego - Obserwator...
Włodzimierz Kazimierczak
30.01.2012
Wzrost obciążeń fiskalnych w sektorze wydobywczym jest i pozostanie globalnym trendem, regulatorzy...
Włodzimierz Kazimierczak
30.01.2012
Pedagodzy znaleźli sposób na przeczekanie trudnego czasu związanego z niżem demograficznym:...
PAP
30.01.2012
Ponowne zawieranie umów o pracę na czas określony może być uzasadnione potrzebą zastępstwa, nawet...
Włodzimierz Kazimierczak
30.01.2012
Polska nie może zmienić zapisów ACTA, jest na to za późno - mówią specjaliści prawa...
Włodzimierz Kazimierczak
30.01.2012
Nagranie z sali rozpraw jest wręczane stronom wyłącznie na dyskietce CD lub innym nośniku...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.01.2012
Udział państw spoza strefy euro w szczytach euro powinien być zasadą, a nie wyjątkiem; pakt...
Włodzimierz Kazimierczak
30.01.2012
Wymiar sprawiedliwości należy do kompetencji sądów powszechnych, a nie do sądów dyscyplinarnych....
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.01.2012
Toczące się przez 15 lat postępowanie karne w sprawie gwałtu na 13-letniej wówczas dziewczynce...
Włodzimierz Kazimierczak
29.01.2012
Nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa osób, które wezmą udział w niedzielnym otwarciu Stadionu...
Włodzimierz Kazimierczak
29.01.2012
Radcowie prawni planują bardzo aktywny udział w życiu sportowym i turystycznym w 2012 roku. W...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.01.2012
W tych dniach następuje zmiana na ważnym urzędzie w systemie administracji publicznej. Zmienia się...
Włodzimierz Kazimierczak
29.01.2012
W Polsce występuje niska rynkowa penetracja usług typu street lawyers, a zgłaszany na nie popyt...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.01.2012
Osoba, która przed upływem pięciu lat sprzedała mieszkanie wykupione od gminy i wydała na nowe...
Włodzimierz Kazimierczak
29.01.2012
Zarzuty usiłowania uszkodzenia ciała policjantów oraz wybicia szyb usłyszało czterech mężczyzn...
Pogrzebny Rafał
29.01.2012
Dostępny jest już dla czytelników nowy internetowy serwis Trybunału Konstytucyjnego - Obserwator...
28.01.2012
Nie obejmując ochroną wszystkich gatunków dzikich ptaków występujących na terytorium kraju, Polska...
Włodzimierz Kazimierczak
28.01.2012
Szybkiej zmiany ustaw o refundacji leków oraz o zawodach lekarza i lekarza dentysty domagają się od...
Włodzimierz Kazimierczak
28.01.2012
Komisja Europejska upomina Polskę w związku z naruszeniem przepisów ochrony środowiska. Sprawa...
Włodzimierz Kazimierczak
28.01.2012
Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że nie można zmusić dostawców internetu do...
Włodzimierz Kazimierczak
28.01.2012
Śląscy Adwokaci wyrażają zaniepokojenie w związku z podpisaniem przez Polskę umowy handlowej...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.01.2012
Znak swastyki odnosi się nie tylko do symboliki nazistowskich Niemiec, ale nawiązuje też do...
Włodzimierz Kazimierczak
28.01.2012
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za nadużywanie pozycji dominującej nałożył na spółkę RWE...
Włodzimierz Kazimierczak
28.01.2012
Na tym etapie nie ma potrzeby tworzenia nowych przepisów UE, jeśli chodzi o poszukiwania gazu...
Włodzimierz Kazimierczak
28.01.2012
W poniedziałek 30 stycznia odbędzie się uroczystość inauguracji II rocznika aplikacji sędziowskiej...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.01.2012
Najtrudniejszym problemem prawniczym jest stosowanie prawa tam, gdzie go nie ma. Przy czym chodzi o...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.01.2012
Stawki ryczałtowe obowiązujące obecnie w odniesieniu do biegłych z zakresu medycyny, psychologii,...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.01.2012
Polski przepis, który uzależnia prawo do obniżenia podatku VAT od potwierdzenia, że kontrahent...
Katarzyna Jędrzejewska
27.01.2012
Zarząd Wojewódzki Zrzeszenia Prawników Polskich w Rzeszowie zaprasza na bieszczadzki rajd BajER...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.01.2012
Prawnicy