Zgodnie z propozycją MS do udzielania pomocy prawnej w pełnym zakresie byliby uprawnieni wyłącznie adwokaci, do której to grupy zawodowej włączeni byliby obecni radcowie prawni (zawód radcy przestałby istnieć). Dopuszczone byłoby zatrudnianie adwokata na podstawie stosunku pracy, zarówno w kancelariach prawnych, przedsiębiorstwach jak i w i administracji publicznej. Z drugiej strony ustawa ma określić postępowanie w razie konfliktu interesów. W nowy sposób uregulowane będzie również, kiedy np. adwokat nie mógłby przyjąć zlecenia od klienta. Odmówić udzielenia pomocy mógłby także z powodu braku dostatecznej wiedzy i doświadczenia do poprowadzenia danej sprawy.

Zakładana jest gruntowna reforma aplikacji przekształconej w praktyczne szkolenie umiejętności. Przewiduje się, że szkolenie odbywałoby się w kilku wyznaczonych ośrodkach z wykorzystaniem do nauki i sprawdzania jej efektów nowoczesnych technik informatycznych. Założenia przewidują też prawny obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez adwokata. Nowością byłaby możliwość uzyskania tytułu specjalisty w określonej dziedzinie prawa – po zaliczeniu odpowiedniego szkolenia.

W nowej adwokaturze zmianie ma też ulec model odpowiedzialności dyscyplinarnej. Adwokacki rzecznik dyscyplinarny pełniłby swoje obowiązki etatowo, a na czas kadencji zawieszałby działalność adwokacką. Sąd dyscyplinarny w adwokaturze miałby tylko jedną instancję - od jego wyroku można byłoby się odwołać do państwowego sądu apelacyjnego. Wiceminister sprawiedliwości Jacek Czaja, który kierował zespołem przygotowującym projekt nowej ustawy, oświadczył podczas konferencji, na której go zaprezentowano, że oczekuje, iż przepisy będą mogły wejść w życie do końca 2011 r. Jak powiedział, założenia do ustawy zostały już zaprezentowane samorządom adwokatów i radców. Ze strony Naczelnej Rady Adwokackiej pojawiła się na razie tylko informacja, że właśnie nad założeniami dyskutuje prezydium Rady. Adwokaci zamierzają powołać specjalną komisję, która będzie monitorować postępy w tej sprawie. Także prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz stwierdził, że projekt "wymaga dogłębnej analizy oraz dyskusji" i zwrócił się do prezes samorządu adwokackiego z propozycją spotkania dla przeprowadzenia wspólnej analizy ministerialnych propozycji.