Wydział Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Łazarskiego prowadzi rekrutację na rozpoczynający się od października 2009 r. program-International Legal Skills. Chodzi o dwa semestry studiów z zakresu prawa realizowanych w języku angielskim. Program jest akredytowany przez Międzynarodowe Centrum Studiów Prawniczych w Salzburgu.

Są to jedyne tego typu studia w Polsce prowadzone przez znanych prawników - informuje Iwona Wojtalik z uczelni Łazarskiego.

Program skierowany jest do praktyków (przede wszystkim: radców prawnych, adwokatów i notariuszy), ale również do studentów wydziałów prawa i ekonomi, czyli przyszłych prawników, radców, sędziów, prokuratorów, menedżerów. Celem programu jest nauczenie prawniczego myślenia i wysławiania się w języku angielskim. Program studiów przewiduje analizę m.in. problemów podatkowych w handlu między państwami Unii Europejskiej, kwestii bankructw i restrukturyzacji w Polsce i Unii Europejskiej, alternatywnych metod rozwiązywania sądowych (czyli negocjacji, mediacji, arbitrażu) oraz natury kontraktów w obrocie międzynarodowym, w tym szczególnie międzynarodowych transakcji finansowych.

Więcej informacje: Iwona Wojtalik (0-22) 543-53-19