Według badań statystycznych Narodowego Banku Polskiego i szacunków Stowarzyszenia na rzecz Obrony Polskich Przedsiębiorców problem opcji walutowych ( swapy , forwardy również) może dotyczyć aż 15 % z ok. 150 tysięcy przedsiębiorstw, które według danych GUS prowadzą księgi rachunkowe, czyli ok. 20 tysięcy firm. Tymczasem projekty ustaw, regulujących problem opcji walutowych, autorstwa PiS, SLD i PSL, znalazły się w „zamrażarce” sejmowej.

Z danych, które nieoficjalnie potwierdzają urzędnicy resortu finansów, wynika, że w pierwszym półroczu do budżetu trafiło z tytułu podatku od przedsiębiorstw 30 mld zł mniej, niż przewidywano. Głównie z powodu opcji. - Kancelarie prawne, współpracujące ze stowarzyszeniem prowadzą w tej chwili sprawy kilku firm, w których jednostkowa ujemna wycena opcji walutowych wynosiła lub wynosi ponad 1 mld złotych – mówi Zbigniew Przybysz, prezes Stowarzyszenia na rzecz Obrony Polskich Przedsiębiorstw (SnrOPP), które skupia spółki z problemami opcyjnymi. Ponadto znane są powszechnie przypadki dużych przedsiębiorstw, w tym Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Gdańskiej Stoczni Remontowej, Zakładów Chemicznych Police, Stoczni Szczecińskiej i Katowickiego Holdingu Węglowego, gdzie negatywna wycena opcji waha się od 100 mln do 500 mln złotych.

Na kolejnej konferencji SnOPP wystąpią, m.in.:  dr hab. Błażej Wierzbowski – były Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Kancelaria Kutnik, Kalinowski i Partnerzy,  prof. Marek Kalinowski Kancelaria Kutnik, Kalinowski i Partnerzy, adwokat Jakub Jagiełło Kancelaria Prawna dr Paweł Cioch, dr Paweł Karkowski – specjalista w zakresie instrumentów pochodnych, autor książki: Toksyczne opcje. Od zaufania do bankructwa oraz Jacek Maliszewski z firmy Alpha Financial Services

„Umów należy dotrzymywać, jeśli zawarte zostały uczciwie”
Analiza wybranych aspektów prawnych i podatkowych transakcji struktur opcyjnych
Warszawa, 22 września 2009r., godz. 10.00, ul. Nowy Świat 6/12 Centrum Bankowo-Finansowe Sala
B