Błędy w PIT-11 należy skorygować

Jeśli płatnik błędnie wykazał w informacji PIT-11 przychody z tytułu wynagrodzeń, winien odpowiednio skorygować tę informację - wyjaśnia ekspert Vademecum Głównego Księgowego.

22.03.2016

Podatnik PIT nie może zmienić roku podatkowego

Przedsiębiorca będący podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych nie może zmienić roku podatkowego. Dla niego rokiem podatkowym będzie zawsze rok kalendarzowy - wyjasnia ekspert Vademecum...

21.03.2016

W jaki sposób można rozliczyć ulgę mieszkaniową?

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoZgodnie z art. 30e ust. 7 ustawy o PIT, w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT, podatnik jest...

16.03.2016

Jak podatnik powinien naliczyć odsetki za zwłokę?

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoSpółka wystawiła fakturę korygującą zwiększającą VAT należny. Korekta wynika z błędu wystawiającego. Obowiązek podatkowy z faktury...

14.03.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski