Ekspektatywa nie korzysta z ulgi mieszkaniowej

Ekspektatywa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego jest prawem majątkowym, którego zbycie podlega opodatkowaniu także po upływie 5 lat. Nie ma też możliwości zastosowania ulgi...

04.04.2016

Wyłudzona zaliczka może być kosztem podatkowym

Kwota wyłudzonej zaliczki może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli wyłudzenie było nieuniknioną konsekwencją prowadzonej działalności gospodarczej oraz nie nastąpiło z winy spółki -...

01.04.2016

Organ podatkowy może kwestionować cenę sprzedaży

Organy podatkowe są uprawnione do zakwestionowania ceny określonej w umowie, o ile wykażą, że podatnik miał realne możliwości uzyskania ceny wyższej od transakcyjnej wyjaśnia ekspert Vademecum...

31.03.2016