WSA: fiskus nie może ignorować wyroków

Pominięcie przez organ interpretujący powołanego przez podatnika orzecznictwa administracyjnego narusza przepisy procesowe. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Krakowie z 21 maja 2013 r.

01.07.2013

Inkasent opłaty miejscowej musi być znany z nazwiska

Sposób unormowania instytucji inkasa wymaga by określenie inkasentów nastąpiło wyłącznie przez wskazanie konkretnej osoby fizycznej z imienia i nazwiska czy też konkretnego podmiotu. Takie stanowisko...

26.06.2013

Umorzona kara administracyjna nie jest przychodem

Umorzenie przez gminę kary administracyjnej za usunięcie drzew bez zezwolenia wraz z odsetkami za zwłokę nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

25.06.2013

Minimalizowanie strat uzasadnia zaliczenie do KUP

Wydatki poniesione przez podatnika w celu minimalizowania strat mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Warszawie z 21 marca 2013 r.

24.06.2013

NSA: roszczenie do zachowku też jest długiem spadku

Sama możliwość żądania zachowku przez uprawnioną osobę przesądza o istnieniu długu, który powinien być odliczony od wartości rzeczy i praw majątkowych nabytych w spadku, stanowi bowiem tzw. dług...

21.06.2013

Piwnica dzieli los lokalu mieszkalnego

Skoro piwnica jest pomieszczeniem przynależnym do samodzielnego lokalu mieszkalnego, to nie stanowi odrębnego, od samodzielnego lokalu mieszkalnego, przedmiotu opodatkowania. Takie stwierdził WSA w...

20.06.2013
 
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski