Sprzedaż ryb z własnych odłowów nie podlega PIT

Dochody ze sprzedaży ryb nieprzetworzonych, pochodzących z własnych odłowów oraz z pobieranych opłat za zezwolenia na amatorski połów ryb na obszarze obwodów rybackich nie podlegają opodatkowaniu...

14.06.2013

NSA: lekarz zapłaci PIT od bonu podarunkowego

Lekarze muszą zapłacić podatek dochodowy od otrzymanego bonu podarunkowego orzekł we wtorek Naczelny Sąd Administracyjny. Chodziło o bony rozdawane lekarzom przez jedną z firm wraz z ankietą...

12.06.2013

VAT: unieważnienie umowy nie daje prawa do korekty

Bezwzględna nieważność zawartej umowy, na podstawie której wykonano usługi budowlane, nie stanowi podstawy do wystawienia faktur korygujących. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 10 kwietnia 2013...

11.06.2013