Formalna rezygnacja nie zwalnia z odpowiedzialności

Faktyczne wykonywanie obowiązków członka zarządu nawet po formalnej rezygnacji z tej funkcji powoduje jego odpowiedzialność podatkową. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 13 sierpnia 2013 r.

03.09.2013

Rozbiórka budynku jest objęta podstawową stawką VAT

Rozbiórka budynku powoduje jego likwidację, a nie budowę, przebudowę, remont, czy modernizację, dlatego jest objęta podstawową, 23-proc. stawką VAT - orzekł w środę Naczelny Sąd Administracyjny....

30.08.2013

NSA: uzasadnienie wyroku musi być dokładne

Uzasadniając wyrok, sąd administracyjny musi dokładnie wytłumaczyć, dlaczego wydał takie rozstrzygnięcie - orzekł w środę Naczelny Sąd Administracyjny. Uzasadnienie musi zawierać analizę przepisów i...

29.08.2013

Ryczałt wymaga dwóch oświadczeń

Oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem winno być złożone odrębnie, co do przychodów z działalności wykonywanej samodzielnie i co do przychodów uzyskiwanych z udziału w spółce prowadzącej...

28.08.2013

Pogrzeby kościelne nie są zwolnione z VAT

Czynności związane z usługami pogrzebowymi, wykonywane przez kurię Kościoła katolickiego w ramach zarządu cmentarzami wyznaniowymi, nie będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

27.08.2013