Prawo do ostatniego słowa nie dotyczy postanowień

Strona ma zagwarantowane prawo do zajęcia ostatecznego stanowiska przed wydaniem merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie, a więc gdy organ w sposób władczy orzeka o uprawnieniach lub obowiązkach...

08.07.2013

CIT: zawiniona strata nie jest kosztem podatkowym

Straty powstałe na skutek braku staranności podatnika w prowadzeniu działalności gospodarczej nie mają charakteru kosztowego. Tak wynika z wyroku WSA we Wrocławiu z 26 kwietnia 2013 r.

04.07.2013

WSA: fiskus nie może ignorować wyroków

Pominięcie przez organ interpretujący powołanego przez podatnika orzecznictwa administracyjnego narusza przepisy procesowe. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Krakowie z 21 maja 2013 r.

01.07.2013

Inkasent opłaty miejscowej musi być znany z nazwiska

Sposób unormowania instytucji inkasa wymaga by określenie inkasentów nastąpiło wyłącznie przez wskazanie konkretnej osoby fizycznej z imienia i nazwiska czy też konkretnego podmiotu. Takie stanowisko...

26.06.2013