W przedmiotowej sprawie podatnik chce kupić nieruchomość. Ustalając wartość kupowanej nieruchomości będzie opierał się na wycenie dokonanej w operacie szacunkowym przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. Zdaniem podatnika wartość rynkowa obliczona przez rzeczoznawcę powołanego przez sprzedawcę nie może być już przez organ podatkowy kwestionowana.

Zdaniem fiskusa jeżeli ustalona w oparciu o wycenę rynkową dokonana w operacie szacunkowym przez niezależnego rzeczoznawcę cena będzie stanowić wartość rynkową zbywanej nieruchomości, to równocześnie będzie stanowić podstawę opodatkowania PCC. Jeżeli jednak kwota deklarowana, jako podstawa opodatkowania (ustalona w operacie szacunkowym) nie będzie ceną rynkową przedmiotowej nieruchomości, organ ma prawo zwrócić uwagę na konieczność jej zmiany.

Sprawa ostatecznie trafiła do WSA w Rzeszowie. Zdaniem sądu ustawodawca wyraźnie wskazał podstawę opodatkowania przy sprzedaży rzeczy lub prawa majątkowego tj. wartość rynkową i równocześnie ani nie zobligował stron umowy sprzedaży, ani też im nie zakazał skorzystania z możliwości obliczenia tej wartości na przykład przez rzeczoznawcę. Niewątpliwie jednak stosowny organ podatkowy ma prawo kontrolować i ewentualnie weryfikować tą wartość podaną w umowie bez względu na to, w jaki sposób została ona obliczona i jeśli uzna, że nie jest ona wartością rynkową, to ma prawo stosować procedurę określoną w powołanym wyżej art. 6 ust. 3 i 4 ustawy o PCC.

Wyrok WSA w Rzeszowie z 22 sierpnia 2013 r., I SA/Rz 467/13