VAT: kosz prezentowy nie jest samodzielnym towarem

Przekazanie towarów w koszu prezentowym, stanowiącym swoiste opakowanie zbiorcze, nie ma znaczenia dla kwalifikacji towarów, które się w nim znajdują, jako prezentów o małej wartości. Tak wskazał...

02.05.2016

Organ musi ustalić, kto złożył odwołanie

Wskazanie w nagłówku i pod treścią odwołania wydruku zawierającego imiona i nazwisko małżonków nie jest równoznaczne z podpisaniem tego pisma przez obydwoje małżonków, gdy podpis zawiera tylko jedno...

29.04.2016

PCC: za granicą można kupić samochód bez podatku

Gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest samochód znajdujący się w chwili zawierania umowy poza granicami RP i sama umowa nie została zawarta na terytorium RP, to taka umowa nie jest objęta zakresem...

28.04.2016

VAT: karton produktów też może być próbką

O uznaniu towaru za próbkę, obok innych przesłanek, decyduje brak charakteru handlowego przekazania, oceniany ze względu na ilość lub wartość przekazywanych przez podatnika próbek. Tak wskazał...

20.04.2016

VAT: firma nie ma potrzeb mieszkaniowych

Firma odliczy podatek od towarów i usług z faktur dokumentujących wynajem lokali mieszkalnych swoim pracownikom. Tak wskazał WSA w Warszawie w wyroku z 11 lutego 2016 r.

20.04.2016

PIT: spółka skutecznie zapłaci zaliczkę wspólnika

Zapłata zaliczki wspólnika na PIT, z rachunku spółki komandytowej, której jest on wspólnikiem, spowoduje skuteczne wygaśnięcie zobowiązania podatkowego z tytułu zaliczek na podatek dochodowy, o ile...

08.04.2016
 
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski