Nota odsetkowa to za mało, aby uniknąć podatku

Podatnik musi mieć mocny dowód na to, że uregulował odsetki od umorzonej pożyczki. W przeciwnym razie nie uniknie daniny z tytułu przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Tak wynika z wyroku NSA z 15...

11.02.2016

Najem prywatny z 8,5 proc. ryczałtem

Osoba, która zajmuje się tzw. najmem krótkotrwałym i nie prowadzi działalności gospodarczej może wybrać rozliczenie ryczałtem - wyjaśnił Dyrektor IS w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia...

10.02.2016

Ryczałt od wygranej nie dla przedsiębiorcy

Dochód z tytułu wygranej podlega opodatkowaniu według tych samych zasad co dochód z prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Tak wskazał Minister Finansów w interpretacji...

09.02.2016

Wynajem pokoi może być z 8,5 proc. ryczałtem

Osoba, która w sezonie tylko na kilka dni udostępnia swój dom turystom, nie prowadzi działalności gospodarczej. Może więc wybrać rozliczenie ryczałtem. Taką interpretację wydał dyrektor Izby...

09.02.2016

Sprzedaż gruntów rolnych w drodze licytacji bez VAT

Sprzedaż gruntów rolnych w trybie licytacji publicznej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - wyjaśnił Dyrektor IS w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 14 stycznia 2016...

08.02.2016

VAT: usługa kompleksowa dotyczy tylko jednego podmiotu

Usługa montażu i demontażu rusztowań świadczona przez spółkę na rzecz kontrahenta, wykonującego termomodernizację budynku, nie może być opodatkowana preferencyjną stawką VAT. Tak wskazał NSA w wyroku...

08.02.2016

VAT: zawarcie odrębnych umów pozbawia zwolnienia

Najem garażu, jako świadczenie niezależne i odrębne od usługi najmu lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 23 proc. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach...

01.02.2016

PIT: nabycie to także wytworzenie

Podatnik, który obejmie udziały w spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci autorskich praw majątkowych do metodologii przeprowadzania transakcji internetowych, ma nie tylko przychód, lecz...

29.01.2016

VAT: prewspółczynnik nie dla muzeum

Muzeum, które w ramach swojej działalności wydaje bezpłatne bilety, nie musi stosować prewspółczynnika. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 12 stycznia 2016 r.

27.01.2016