PIT: składki ZUS nie dają prawa do ulgi prorodzinnej

Limit zarobków dziecka wynoszący 3089 zł to przychód pomniejszony tylko o koszty jego uzyskania, a nie jeszcze o składki na ubezpieczenie społeczne. NSA wydał kolejny niekorzystny dla podatników...

16.03.2016

Samorządowy zakład budżetowy musi mieć odrębny NIP

Jeżeli zakład budżetowy na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych pozostaje odrębnym podatnikiem to powinien na potrzeby tych rozliczeń posługiwać się swoim odrębnym NIP - wyjaśnił...

15.03.2016

Wydatki na premie i nagrody są kosztem podatkowym

Naczelny Sąd Administracyjny nie wycofał się z opinii, że premie i nagrody wypłacane pracownikom z dochodów spółki po jej opodatkowaniu, stanowią koszt uzyskania przychodu. W uchwale z lutego 2016...

14.03.2016

Błąd fiskusa nie musi oznaczać racji wnioskodawcy

Uznanie przez sąd administracyjny określonej wykładni fiskusa za błędną wymaga prezentacji właściwego rozumienia określonego przepisu. Nie musi ono jednak być zgodne z oceną prawną stanu faktycznego...

10.03.2016

MF wyjaśnia przepisy dotyczące podatku bankowego

Minister finansów wydał interpretację ogólną w sprawie stosowania przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej przepisów ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, w zakresie...

09.03.2016
 
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski