Wnioskodawczyni w spadku po matce otrzymała spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, od którego sąd zasądził zachowek. W związku ze sprzedażą lokalu przed upływem 5 lat od nabycia, podatniczka ma wątpliwości, czy od przychodu może odliczyć zachowek. Jej zdaniem, w związku z tym, że po sprzedaży majątku otrzymała tylko kwotę pomniejszoną o zachowek, od tej kwoty powinna zapłacić podatek.

Z powyższym stanowiskiem nie zgodził się Dyrektor IS w Bydgoszczy. Zgodnie z art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych katalog wydatków, które w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, nabytych w drodze spadku, mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodu, ma charakter katalogu zamkniętego, w związku z czym tylko wydatki wyraźnie w nim wskazane mogą pomniejszyć uzyskany przychód.

Uzyskanego przychodu ze sprzedaży odziedziczonego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie można pomniejszyć o udokumentowaną kwotę wypłaconego zachowku ponieważ nie stanowi on kosztu odpłatnego zbycia, jak również nie mieści się w ustawowych kategoriach kosztów uzyskania przychodu zdefiniowanych w art. 22 ust. 6d.

Kwota, jaką wnioskodawczyni przekazała tytułem zachowku będącego jej osobistym zobowiązaniem względem osób pominiętych przez spadkodawcę, nie może mieć wpływu na wysokość podatku z tytułu sprzedaży przedmiotowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 26 sierpnia 2016 r., sygn. ITPB4/4511-543/16/JG