Firma błędnie ustaliła przychód pracownika, nie uwzględniając w wysokości przychodu pracownika wartości świadczenia w naturze, które zostało pracownikowi postawione do dyspozycji. Korekty dokonano już po ustaniu zatrudnienia pracownika. Wnioskodawca chciał się upewnić, czy postąpi prawidłowo, jeżeli nie odprowadzi zaliczki na podatek dochodowy, a w rocznej informacji PIT-11 wykaże wartość świadczenia.

Dyrektor IS w Katowicach potwierdził, że wnioskodawca nie ma obowiązku dokonywania wpłat zaliczki na podatek dochodowy od wartości świadczeń w naturze na rzecz byłego pracownika, jeśli z powodów od niego niezależnych nie jest w stanie pobrać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od byłego pracownika. Wnioskodawca jako płatnik zobowiązany jest jedynie wykazać w rocznej informacji PIT-11 wartość przychodu z tytułu świadczeń w naturze, natomiast jako wysokość pobranej zaliczki z tego tytułu podać kwotę „0”. Były pracownik z kolei będzie obowiązany uwzględnić ten przychód w rocznym zeznaniu podatkowym składanym do urzędu skarbowego i od sumy uzyskanych w danym roku podatkowym dochodów zapłacić należny podatek.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 września 2016 r., sygn. IBPB-2-1/4511-324/16-1/BJ

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów